Αναρτήθηκε στις:17-06-17 13:57

«Φωτιά και λάβρα» οι εισφορές του ΕΦΚΑ


ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΩΣ 26.95% ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

«Χαράτσι» για όλους προβλέπει η νέα εγκύκλιος που δημοσίευσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η διευκρινιστική εγκύκλιος, η οποία ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών όσων έχουν παράλληλη απασχόληση, αποτελεί καίριο πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν για εισφορές έως και το 26,95% του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, από τις αρχές του έτους όλα τα πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, για κάθε δραστηριότητα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού τους λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης ή το εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των 5.860,80 ευρώ και ως κατώτατο όριο το ποσό των 586,08 ευρώ.

Το κατώτατο όριο ισχύει ακόμη κι αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή για αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας.

Οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση (παλαιοί ή νέοι), που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ:

- Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή 20% (6,67% οι εργαζόμενοι, 13,33% οι εργοδότες).

- Ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

img

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ