Αναρτήθηκε στις:14-06-24 19:42

Βραχυχρόνια μίσθωση - Airbnb: Αλλαγές στη φορολόγηση και στο πλαίσιο λειτουργίας


Nεες αλλαγές στη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων εξετάζει από το φθινόπωρο η κυβέρνηση σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Η εκρηκτική αύξηση της εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb έχει περιορίσει στη διάθεση σπιτιών για μακροχρόνια ενοικίαση και έχει συμβάλλει σημαντικά στην εκρηξη των τιμών των ενοικίων.

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλεξ Πατέλης μιλώντας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, προανήγγειλε αλλαγές στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, μετά το καλοκαίρι, με παρεμβάσεις στα χρονικά όρια αλλά και τη φορολόγηση, διαβεβαιώνοντας ότι «σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει περίοδος προσαρμογής» για την εφαρμογή των όποιων αλλαγών.

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια για το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται:

1. Να τεθούν αριθμητικοί, τοπικοί και χρονικοί περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος. Σύμφωνα με τα όσα ήδη προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016: «Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση.

2. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».

3. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

4. Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο με αρμόδιους παράγοντες να αναφέρουν ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση

Φορολόγηση Airbnb


Παράλληλα ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ώστε να διαθέσουν τα σπίτια τους για μακροχρόνια μίσθωση αντί να τα προσφέρουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης εξετάζει η κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του έτους ισχύουν νέες παρεμβάσεις όπως τέλος διαμονής σε 170.000 ακίνητα και ΦΠΑ σε 7.440 φυσικά πρόσωπα που θα υποχρεωθούν να ανοίξουν βιβλία και αυστηρότερα πρόστιμα.

Έτσι, όσοι μισθώνουν περισσότερα ακίνητα μέσα από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb υποχρεώνονται στο άνοιγμα βιβλίων ενώ ταυτόχρονα οι ενοικιαστές τους, πληρώνουν και τέλος διαμονής.

Το σημερινό καθεστώς φορολόγησης προβλέπει:

Φυσικά πρόσωπα


• Το εισόδημα, που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκμεταλλεύονται έως και δύο ακίνητα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, απαλλάσσεται του ΦΠΑ 13% και φορολογείται ως εισόδημα από την εκμετάλλευση ακινήτων.

• Όταν το φυσικό πρόσωπο εκμεταλλεύεται τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, το σχετικό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

• Ο αριθμός των ακινήτων λογίζεται βάσει του αριθμού των ΑΜΑ [Αριθμος Μητρώου Ακινήτου] που έχει λάβει το φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνει εισόδημα.

Νομικά Πρόσωπα


1. Τα φυσικά πρόσωπα, που εκμεταλλεύονται από τρία ακίνητα και άνω για βραχυχρόνια διαμονή, από 1.1.2024 και εφεξής, κάνουν έναρξη εργασιών, εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, και δηλώσουν τον ορθό ΚΑΔ ανεξάρτητα από το αν παρέχουν ή όχι πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων, έχοντας τις υποχρεώσεις ενός επιτηδευματία.

2. Τα νομικά πρόσωπα, που ήδη δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 13%, με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την υποχρέωση.

3. Κάθε ακίνητο λογίζεται ως επαγγελματική εγκατάσταση και για αυτό πρέπει να καταβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.

4. Eπίσης, δύο νέοι φόροι, που πρέπει να καταβάλλουν, είναι το τέλος παρεπιδημούντων και το τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης.

imerisia.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img