Αναρτήθηκε στις:06-07-18 13:58

Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Άνω Καλεντίνης


Δημοπρατείται το έργο: Βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου Άνω Καλεντίνης. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει από τις Υπηρεσίες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών την 17η Ιουλίου 2018 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 27.000 €.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ