Αναρτήθηκε στις:08-11-17 11:34

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Σήμερα στις 2.15 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

● Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 8ης/22-9-2017 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

● Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2017. (Εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού).

● Συζήτηση σχετικά με τα διόδια στους οδικούς άξονες. (Εισήγηση: η παράταξη ΑΡ.Π.Η.).


Ειδική Συνεδρίαση

Εξάλλου την ίδια μέρα στις 3.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου». (Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού).

img

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ