Αναρτήθηκε στις:16-07-20 15:15

Αιτήσεις για χρήση σχολικών χώρων από φορείς και σωματεία


Να υπενθυμίσουμε ότι εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ο «Κανονισμός Παραχώρησης Χρήσης Σχολικών Γυμναστηρίων-Αιθουσών Πολλαπλής Χρήσης-Αιθουσών Εκδηλώσεων-Σχολικών Χώρων Γενικά του Δήμου Πρέβεζας».

Η κατάθεση των αιτήσεων των φορέων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν σχολικούς χώρους για το ερχόμενο σχολικό έτος 2020-21 γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31-7-2020 στο e-mail:papageorgiou@1485.syzefxis.gov.gr. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση. Η αποστολή τους γίνεται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 1, ΤΚ 48100 Πρέβεζα.

Λόγω τεχνικού προβλήματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας οι ενδιαφερόμενοι φορείς (σωματεία –σύλλογοι κ.α) μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από το Τμήμα Παιδείας στο Δημαρχείο Πρέβεζας, ενώ στο παρακάτω link για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ακολουθεί αναλυτικά η απόφαση του Δ.Σ (157/2020).

diavgeia.gov.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ