Αναρτήθηκε στις:27-01-20 15:42

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου έτους 2020, και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών – αποφάσεων 19ης /23-12-2019 συνεδρίασης Π.Σ.

2. Αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020. (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας)

3. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 2014-2020. (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

4. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου. (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.)

5. Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου.

6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

7. Ζητήματα που αφορούν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στην Ήπειρο – μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών. (εισήγηση: η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ