Αναρτήθηκε στις:21-02-24 16:46

HELLENiQ ENERGY: Προσφέρει 12 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής


Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», προσφέρει ετησίως 12 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις και ενισχύει τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο του συγκεκριμένου Προγράμματος ξεκίνησαν ήδη και η διαδικασία υποβολής για τους ενδιαφερόμενους θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2024.

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε από το Ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο της Ενέργειας, με τη συνεισφορά εξειδικευμένων στελεχών της HELLENiQ ENERGY από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων.

Στο διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνονται μαθήματα σχεδιασμού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων, θέματα οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και πτυχές που αφορούν στα οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα του κλάδου.

Η συνεργασία της HELLENiQ ENERGY με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή των υποψηφίων, αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεταπτυχιακού προγράμματος και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, με την προσέλκυση περισσότερων φοιτητών και εξειδικευμένων επιστημόνων, τόσο από εταιρείες του ενεργειακού τομέα, όσο και από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο στήριξης της Νέας Γενιάς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της χώρας από την HELLENiQ ENERGY, καθώς και στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να υποστηριχθεί με τον καλύτερο τρόπο η αμφίδρομη και κυκλική σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην αγορά εργασίας.

- Για όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον 6ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», πατήστε εδώ!

- Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σας εδώ έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img