Αναρτήθηκε στις:06-02-24 12:09

Τομές σε γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφία και αλιεία με νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ


Τομές στον τρόπο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, αλλά και τη μεταρρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας, προβλέπει το Σχέδιο Νόμου Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης». Παράλληλα με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες να μειώσουν το ενεργειακό κόστος της παραγωγής του, αφού προβλέπονται κανόνες με βάση τους οποίους θα μπορούν να τοποθετούν φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας και να συνεχίζεται η αγροτική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων εδαφών.

Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, με συγκεκριμένη διάταξη δεσμεύεται και νομοθετικά για την καταβολή του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής που έχασαν οι αγρότες της Θεσσαλίας.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σήμερα Τρίτη στις 13.00 (1η συνεδρίαση), την Πέμπτη 16.00 (2η συνεδρίαση), την Πέμπτη στις 19.00 (3η συνεδρίαση) και την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, στις 14.00 (4η συνεδρίαση).

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «καθοριστικό για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, καθώς οι παρεμβάσεις του στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, προσφέρουν νέες δυνατότητες και προοπτικές στους ασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα. Στόχος μας είναι να κλείνουμε εκκρεμότητες και να δημιουργούμε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, προσφέροντας στους παραγωγούς μας, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα ευρύτατης διαβούλευσης με τους θεσμικούς φορείς του χώρου. Μαζί, χτίζουμε το αύριο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής», τόνισε ο υπουργός.

Στόχοι του σχεδίου νόμου:


- Δημιουργεί κτηνοτροφικά πάρκα για τον σταυλισμό των ζώων στηρίζοντας τη βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

- Αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία και δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών.

- Εισάγει ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.

- Δημιουργεί επαρκές πλαίσιο για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

- Βοηθά την καθημερινότητα των παραγωγών και επιλύει χρόνια προβλήματά τους, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους.

- Ρυθμίζει ζητήματα των πληγέντων από πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων μηνών, που περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή αποζημίωση (100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής) από τον ΕΛΓΑ.

- Διευθετεί και εξορθολογίζει λειτουργικά, κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα πάσης φύσεως.

- Εξασφαλίζει την βελτίωση της λειτουργίας οργανισμών.

- Συστήνει Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από54 άρθρα, τα οποία περιλαμβάνουν:

Άρθρα 1 και 2: Σκοπός και αντικείμενο του σχεδίου νόμου.

Άρθρα 3-8: (Κτηνοτροφικά πάρκα και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης):Προωθούμε τον εξορθολγισμό χρήσης φυσικών διαθέσιμων χώρων κτηνοτροφίας, μέσω της δημιουργίας ομαδικών και οργανωμένων χώρων σταβλισμού των ζώων, εναρμονιζόμενοι με τις ενωσιακές απαιτήσεις. Ακόμη, παρατείνουμε την προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ενώ δίνουμε στο ΥΠΑΑΤ την δυνατότητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρών εκμεταλλεύσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε προϊόντα κτηνοτροφικής παραγωγής και στην βελτίωση τόσο της ποιότητας των προϊόντων όσο και των συνθηκών εργασίας και άρα την συνολική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας.

Άρθρα 9-14 (Αλιεία – ενδικοφανείς προσφυγές): Διορθώνουμε παθογένειες χρόνων με τον εξορθολγισμό των διαδικασιών άσκησης και εξέτασης ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών. Συστήνουμε ειδική επιτροπή εξέτασής τους από εδώ και στο εξής και διασφαλίζουμε την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης εντός 120 ημερών από την ημερομηνία προσφυγής. Παράλληλα, διευθετούμε όλες τις παρελθούσες προσφυγές που έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα των χρόνων και εξορθολογούμε το ύψος των προστίμων.

Άρθρα 15-19 (Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια): Διευθετούμε ζητήματα της υδατοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, δίνουμε την δυνατότητα στους φορείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας να χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά-βοηθητικά τους σκάφη για την μετακίνηση τουριστών, εφόσον αυτοί θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού στις εγκαταστάσεις τους. Ρυθμίζουμε το πλαίσιο για την αναμίσθωση και ίδρυση εκτάσεων υδατοκαλλιέργειας, όπως και τις κυρώσεις για εκπρόθεσμες αιτήσεις ή για άσκηση υδατοκαλλιέργειας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση. Ακόμα, όσον αφορά τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ), θέτουμε ως προαπαιτούμενο την έγκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισής τους για την οποιαδήποτε νέα χρήση υδατοκαλλιέργειας εντός αυτών. Τέλος, διευρύνουμε την περίοδο απομάκρυνσης αυθαίρετων εγκαταστάσεων από τις 20 στις 60 μέρες, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν.

Άρθρα 20-24 (Προστασία φυτοϋγείας):Διαμορφώνουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τον εναρμονισμό με τους ισχύοντες κανονισμούς φυτοϋγείας. Επικαιροποιούμε και εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο κυρώσεων και προσφυγών που αφορούν παραβάσεις σε ζητήματα φυτοϋγείας, δίνοντας ακόμα τη δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμων από τους θιγόμενους. Παράλληλα, εξορθολογίζουμε το ύψος των προστίμων, συνεκτιμώντας παράγοντες όπως την σοβαρότητα της παράβασης, την συχνότητα της αλλά και το μέγεθος του παραβαίνοντα, ενώ ακόμα καθορίζουμε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους.

Άρθρα 25-27 (Έλεγχοι βιοκτόνων): Διευκολύνουμε τους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζουμε το εύρος αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ όσον αφορά τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 28: Ξεκαθαρίζουμε περαιτέρω το τοπίο αναφορικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο χώρο των τροφίμων και τις διατάξεις που ισχύουν περί αυτών.

Άρθρο 29: Ιδρύουμε Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες της Κρήτης να εκπαιδευτούν και να γίνουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες στον τομέα του κρέατος, χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στην Αθήνα που είναι η πλησιέστερη αντίστοιχη σχολή.

Άρθρο 30 (Έλεγχοι τροφίμων):Καθορίζουμε το πεδίο ευθύνης του κάθε ελεγκτικού μηχανισμού, καλύπτοντας κενά σε στάδια της διαδικασίας παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εκτέλεση ελέγχων σε κρίσιμα σημεία που αυτοί απαιτούνται, εναρμονιζόμενοι με τις ενωσιακές υποδείξεις.

Άρθρο 31 (Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΛΓΑ):Στόχευσή μας είναι η ολοκλήρωση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, του απαιτητικού έργου της στήριξης των πληγέντων που περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023, της κακοκαιρίας «Daniel» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών, καθώς και της κακοκαιρίας «Elias», στις περιφέρειες και στις περιφερειακές ενότητες που επλήγησαν. Ενισχύεται το έργο των εκτιμητών και αίρονται περιορισμοί που τους επηρεάζουν, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης και παροχής ενισχύσεων στους πληγέντες.

Άρθρο 32 (Θεσσαλία και ΕΛΓΑ):Το άρθρο αυτό του σχεδίου νόμου αφορά τις πληγείσες περιοχές της χώρας μας από πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων μηνών. Με αυτό, εξασφαλίζουμε την μέγιστη δυνατή αποζημίωση (100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής) για τους πληγέντες σε φυτική και ζωική παραγωγή ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος των πληγέντων.

Άρθρο 33 (Αποζημιώσεις): Φροντίζουμε ώστε οι αποζημιώσεις να φθάσουν ακέραιες στα χέρια των ωφελουμένων, χωρίς να υποστούν καμία κράτηση για κανέναν λόγο, ανεξαρτήτως υποχρεώσεων των αποζημιωθέντων (αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο).

Άρθρο 34 (Εξουσιοδοτική διάταξη για την ειδική εισφορά στο γάλα): Επικαιροποιούμε και συμπληρώνουμε την υπάρχουσα εξουσιοδότηση, καθώς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άλλων έκτακτων αναγκών είναι αναγκαία η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» της ειδικής εισφοράς στο γάλα.

Άρθρο 35 (Υγειονομική ταφή ζώων): Προχωρούμε στον ορισμό και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής ζώων στους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 36 (Αγροβολταϊκά): Διασφαλίζουμε την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας αποτρέποντας την περαιτέρω απώλεια αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας λόγω επενδύσεων που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Προωθούμε τη διπλή χρήση γης (αγροφωτοβολταϊκά συστήματα).

Άρθρα 37 και 38 (Ομάδες παραγωγών και υποδομές): Στηρίζουμε τον θεσμό των Ομάδων Παραγωγών. Επικαιροποιούμε τον ορισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβάνοντας και τις Ομάδες Παραγωγών. Ακόμη, εξισώνουμε τις Ομάδες Παραγωγών με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να επωφελούνται της πρόνοιας αλλά και των διευκολύνσεων που παρέχονται σε αυτές.

Άρθρo 39 (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί): Στηρίζουμε τον θεσμό των Αγροτικών Συνεταιρισμών.Παράλληλα, δίνουμε χρονική παράταση έως 30/06/2024 στους συνεταιρισμούς για να επικαιροποιήσουν τα καταστατικά τους, κατανοώντας τις υγειονομικές δυσκολίες που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια και λειτουργούσαν αποτρεπτικά ως προς την πραγματοποίηση των απαραίτητων γενικών συνελεύσεων.

Άρθρο 40: Στηρίζουμε το έργο των ελεγκτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύοντάς τους εισοδηματικά ομοίως με συναδέλφους παρεμφερούς αντικειμένου έτερων δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 41: Σκοπός μας είναι να εξασφαλιστεί η καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων στους ελεγκτές που πραγματοποίησαν ελέγχους για τις Περιφέρειες τα έτη 2020 και 2021, λόγω κινδύνου παραγραφής αυτών, και αφετέρου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ελεγκτών των Περιφερειών σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων τους για την εργασία που παρείχαν τα ανωτέρω έτη.

Άρθρο 42 (Παραχώρηση οικοπέδου για ανέγερση Λυκείου): Αποδεικνύουμε στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο του ΥΠΑΑΤ με την δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Επαγγελματικού Λυκείου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Η παιδεία είναι ένα αγαθό στο οποίο θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση και είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε όποια διευκόλυνση μπορούμε προς αυτό το σκοπό.

Άρθρο 43 (Απόδοση ενισχύσεων σε κληρονόμους): Προβλέπουμε την καταβολή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), στους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντα δικαιούχου. Οι προτεινόμενες διατάξεις ισχύουν και για ενισχύσεις που χορηγήθηκαν τα έτη 2022 και 2023 που οφείλονται σε αποβιώσαντα δικαιούχο.

Άρθρο 44 (Ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας): Δημιουργούμε ηλεκτρονική εφαρμογή και θεσπίζουμε την υποχρέωση υποβολής αιτημάτων που σχετίζονται με τα δημόσια ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τη διεκπεραίωσή τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας στον ν. 4061/2012, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr - ΕΨΠ), προς επιτάχυνση της διαδικασίας.

Αρθρo 45 (Μητρώο Ελεγκτών): Επιλύουμε το πρόβλημα έλλειψης στελεχών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης (ΥΔΕΤΑ) του ΥΠΑΑΤ μέσω της δημιουργίας μητρώου ελεγκτών-επαληθευτών επενδυτικών σχεδίων, όπως άλλωστε συμβαίνει στην πλειοψηφία των υπηρεσιών που διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους, ρυθμίζοντας παράλληλα όλες τις λεπτομέρειες αυτού.

Άρθρα 46-49 (ΓΕΩΤΕΕ): Διευκολύνουμε την καθημερινότητα των παραγωγών και γεωτεχνικών του Αιγαίου αλλά και την καθημερινή λειτουργία του ίδιου του οργανισμού, με την μεταφορά της έδρας του παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την Σύρο στην Μυτιλήνη, απόφαση που έχει ήδη εγκρίνει ομόφωνα το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Παράλληλα, γίνονται αναγκαίες αλλαγές στον κανονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την αποφυγή ταύτισης των πεδίων εφαρμογής διαφορετικών κανονισμών, με αποτέλεσμα την βελτίωση του πειθαρχικού ελέγχου του και την πιο εύρυθμη λειτουργία του συνολικά.

Άρθρα 50-53 (Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αγροτών): Καλύπτουμε το κενό εκπροσώπησης που υπάρχει από την μεριά των αγροτών στα όργανα θεσμικής πολιτικής, ιδρύοντας αγροτικά τμήματα στα Επιμελητήρια της χώρας. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο ακούγεται η φωνή του αγρότη, αλλά παράλληλα υπάρχει έμπρακτη στήριξή του σε διάφορα θέματα, ενώ ακόμα προσδιορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων τους στο ΔΣ των Επιμελητηρίων. Παράλληλα προβλέπουμε τη δυνατότητα ανάθεσης στα επιμελητήρια, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της σύστασης Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλούσιου σε πληροφορίες μητρώου αγροτών, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη όσμωση των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοπαραγωγών με τις περιφέρειες.

Ο προγραμματισμός του ΥΠΑΑΤ για το προσεχές διάστημα, προβλέπει τις κάτωθι νομοθετικές πρωτοβουλίες:

1. Την εξυγίανση, μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ μέσω του νέου Κανονισμού του ΕΛΓΑ

2. Την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

3. Τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)

4. Την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σχετικώς με τη διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ν. 4061/2012)

5. Την αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση των εσωτερικών κανονισμών και οργανογραμμάτων των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

6. Τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την εκτροφή εντόμων για τη διατροφή των ζώων

7. Την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό με την ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img