Αναρτήθηκε στις:01-02-24 13:51

Eurobank και Πειραιώς χρηματοδοτούν μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο 550 ΜWp της ΔΕΗ Ανανεώσιμες


Με συντονιστή διοργάνωσης την Eurobank και συνδιοργανωτές την Eurobankκαι την Τράπεζα Πειραιώς, έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Φοίβη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός από τους μεγαλύτερους Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθμούς στην Ευρώπη, ονομαστικής ισχύος 550 MWp, ένα ορόσημο για τον Όμιλο ΔΕΗ και σταθμό για την ενεργειακή μετάβαση και την από-ανθρακοποίηση της Ελλάδας.

Το νέο φωτοβολταϊκό έργο «Φοίβη», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, θα αναπτυχθεί στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Απαρτίζεται από τρείς διαφορετικές υποπεριοχές συνολικής έκτασης περίπου 10.000 στρεμμάτων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν περίπου 950.000 Φ/Β πλαίσια bifacial τεχνολογίας. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εγκατασταθούν σε ιχνηλάτες μονού άξονα (trackers).

Μετά την αποπεράτωση και τη σύνδεση με το Σύστημα, η παραγωγή του Φ/Β Σταθμού αναμένεται να φθάνει την 1 ΤWh, ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 200.000 νοικοκυριών και που πρόκειται να καλύψει σχεδόν το 2,5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, με τη λειτουργία του σταθμού αποτρέπεται η εκπομπή 550 kt CO2 ετησίως.

Το επενδυτικό έργο «Φοίβη», συνολικού προϋπολογισμού €368 εκατ. εντάσσεται στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ύψους €294,4 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους €184 εκατ., από πόρους του ΤΑΑ, και με συγχρηματοδότηση ύψους €110,4 εκατ. από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς και Διαχειριστής Πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της «Φοίβη» ύψους €73,6 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, επισήμανε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0 έχει ως κεντρικό στόχο την πράσινη μετάβαση, η οποία στηρίζεται στην διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η δανειακή σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ενιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου στη χώρα και μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην επιδίωξη αυτού του στόχου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε: «Συνεχίζουμε με την ίδια κι ακόμα μεγαλύτερη δυναμική να εκμεταλλευόμαστε κάθε ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο του ομίλου ΔΕΗ. Στην περίπτωση, όμως, της συγκεκριμένης επένδυσης πραγματοποιούμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, δημιουργούμε το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα, συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της Πτολεμαΐδας και κατ’ επέκταση της Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουμε στη συνολική πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Είναι μια από τις περιπτώσεις που το κοινωνικό αποτύπωμα συναντά την επιχειρηματική πρωτοβουλία και το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα έχει και κοινωνικό πρόσημο. Ευχαριστούμε για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη την Ελληνική Πολιτεία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας χρηματοδότησης του μεγαλύτερου σε όρους εγκατεστημένης ισχύος ενιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας που αναπτύσσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και θα συμβάλλει καθοριστικά στην απολιγνιτοποίηση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και, κατ’ επέκταση, στον εθνικό στόχο της ενεργειακής αυτονομίας χωρίς ανθρακικό αποτύπωμα. Η Eurobank υποστηρίζει σταθερά τον εντυπωσιακό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ προς τη πράσινη μετάβαση και θα ήθελα να συγχαρώ τη διοικητική ομάδα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την αποτελεσματική υλοποίησή του, καθώς και να ευχαριστήσω τις εξαιρετικές ομάδες της Eurobank, του Υπουργείου και της Τράπεζας Πειραιώς για τη συντονισμένη και εντατική προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.».

Ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θοδωρής Τζούρος, υπογράμμισε:«Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου είναι σύμφωνη με τη μακροχρόνια στρατηγική και δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να υποστηρίζει αειφόρες επενδύσεις, μεγάλης κλίμακας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που συμβάλλουν καθοριστικά στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο πλαίσιο και των εθνικών ενεργειακών στόχων. Στην Τράπεζα Πειραιώς είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά τη “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” στην κατασκευή του μεγαλύτερου ενιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ελλάδα που θα επιταχύνει την απολιγνιτοποίηση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας παράλληλα και κονδύλια του “Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας”. Η υπογραφή της εμβληματικής αυτής συμφωνίας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αγαστή συνεργασία των ομάδων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, του Υπουργείου και της Eurobank».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img