Αναρτήθηκε στις:29-01-24 17:45

Τράπεζα Ηπείρου: Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω ΕΣΠΑ 2021-2027 για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει την ανάπτυξη και τα επενδυτικά σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμμετέχοντας στις δύο νέες Δράσεις του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων».

Η Τράπεζα Ηπείρου λειτουργώντας πάντα ως έμπιστος σύμβουλος και συνεργάτης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους και προγράμματα, ώστε αυτές να εξελιχθούν ακολουθώντας βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, τόσο για την υποβολή του αιτήματος, όσο και την υλοποίηση της επένδυσης, αρχομένης της έκδοσης Βεβαίωσης Πρόθεσης/ Έγκρισης Χρηματοδότησης Επενδυτικού Σχεδίου για την υποβολή του αιτήματος του επενδυτή, με άμεση αξιολόγηση του αιτήματος, έκδοση της βεβαίωσης και των χρηματοδοτικών λύσεων:

• Μακροπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει υποβληθεί

• Βραχυπρόθεσμο δάνειο για την προεξόφληση της επιχορήγησης

• Βραχυπρόθεσμο δάνειο για την προεξόφληση πιστωτικού ΦΠΑ

Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά: «Η Τράπεζα Ηπείρου είναι η τράπεζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λόγω της εντοπιότητάς μας, έχουμε το πλεονέκτημα της γνώσης της τοπικής οικονομίας και μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας, αξιολογώντας τη σκοπιμότητα και τα ευρύτερα οφέλη στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Παρέχουμε συμβουλευτική τραπεζική, διευρύνοντας την πρόσβαση όλο και περισσότερων ΜμΕ σε πηγές χρηματοδότησης».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img