Αναρτήθηκε στις:05-01-24 15:35

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Υποχρεωτική η χρήση POS και οι συναλλαγές με IRIS


Από την Πρωτοχρονιά του 2024, ξεκίνησε η υποχρεωτική χρήση POS σε κλάδους όπως οι λαϊκές, τα πανηγύρια, τα περίπτερα και τα ταξί που μέχρι τώρα την είχαν γλιτώσει, ενώ και με την χρήση IRIS θα μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές.

Με το άρθρο 46 του νομοσχεδίου, δίνεται ο ορισμός των υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, ως υπηρεσίες πληρωμών για τη μεταφορά πιστώσεων, οι οποίες μάλιστα δύνανται να διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση, συμπληρώνοντας το μέχρι τώρα κενό.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με σύστημα άμεσης πληρωμής.

Προβλέπεται η υποχρέωση όσων αποδέχονται πληρωμές με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής να ενημερώνουν σχετικώς τους καταναλωτές, στο πλαίσιο προστασίας των τελευταίων.

Προβλέπεται η δημοσιοποίηση των κυρώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, επί παραβάσεων, προκειμένου οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων επί νομικών προσώπων να δημοσιεύονται και πριν την έκδοση αποφάσεων επί των ενδίκων βοηθημάτων που έχουν ασκήσει.

Υποχρεωτική η χρήση IRIS για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις


Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, το οικονομικό επιτελείο θέλει να επεκτείνει τη χρήση των POS στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Σύμφωνα με την νεά ΚΥΑ που εκδόθηκε, όριζε τα 35 νέα επαγγέλματα που είναι υποχρεωμένα από την 1η Ιανουαρίου να δέχονται πληρωμές με κάρτα ή μέσω του συστήματος IRIS.

Ταυτόχρονα, υποχρεωτική η αποδοχή από μέρους των επαγγελματιών της άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, όπως π.χ. η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Οι επαγγελματίες που δεν θα συμμορφωθούν με τη χρήση POS και I.R.I.S. κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα

Η απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ’ εξαίρεση η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του στην επιχείρησή τους.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση POS


– Άτομα με αναπηρία όρασης άνω του 80%

– Τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων

– Οι επαγγελματίες που ο ΚΑΔ τους δεν είναι στη λίστα με τους 35 ΚΑΔ

Δίμηνη παράταση έως 1/3/2024 για τους νέους υπόχρεους που αποδεδειγμένα έχουν παραγγείλει POS


Πρόστιμα:


- 1.500 ευρώ εντός 5 ημερών από τη παράβαση

- Μειώνεται στο μισό σε περίπτωση πληρωμής εντός 30 ημερών

- Μειώνεται στο μισό, αν καταθέσει εντός 30 ημερών αποδεικτικό έγγραφο χρήσης POS

- Για μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού πρόστιμο 1.000 ευρώ (όπως και για απενεργοποίηση), ενώ αν το δηλώσεις εκπρόθεσμα πρόστιμο 100 ευρώ

dnews.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img