Αναρτήθηκε στις:22-11-22 17:41

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Την Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/03-11-2022 της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νικολιτσίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 15-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη αποκατάστασης κάστρου Κιάφας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του από 17-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου “Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)”», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5. Έγκριση του από 08-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυόφυτου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

6. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

7. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

8. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

9. Έγκριση της προμελέτης στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ».

10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση φθορών στη γέφυρα “Καμάρα” Μεγαλόχαρης», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2023.

12. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-06-2023 σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

13. Έγκριση παράτασης του χρόνου υποβολής του τρίτου παραδοτέου, της σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών του έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data Center) στο Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της Περιφέρειας Ηπείρου”».

14. Έγκριση παράτασης του χρόνου υποβολής του δεύτερου παραδοτέου, της σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καστροσυκιάς (παροχή υπηρεσιών)».

17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 16ης επαρχιακής οδού προς Αετόπετρα Δωδώνης», προϋπολογισμού 285.000,00 € με ΦΠΑ.

18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

19. Έγκριση του από 11-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα Δημοτικά Διαμερίσματα», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

20. Έγκριση του από 18-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γεφυρών Ασπροχωρίου και Καταμάχης Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 167.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2023.

22. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 507/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

23. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης συμμόρφωσης της Διοίκησης (Ν. 3068/2002 ΦΕΚ Α274/2002) με την υπ’ αριθμ. 434/2021 απόφαση του ΣτΕ.

24. Έγκριση των Πρακτικών 5/09-11-2022 και 6/16-11-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

25. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/11-11-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/14-11-2021 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 1.530.658,63 € με Φ.Π.Α.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων, σε σεμινάριο Τεχνικών Διευθυντών για ελεγκτές ΚΤΕΟ, το διάστημα 29/11-01/12/2022.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας και Β2Β στην έκθεση FOOD & LIFE 2022 στο Μόναχο το διάστημα 30/11-04/12/2022.

29. Έγκριση μετάβασης Περιφερειακών Συμβούλων στο Μόναχο το διάστημα 29/11-5/12/2022 για την έκθεση FOOD & LIFE 2022 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

30. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FOOD & LIFE 2022, που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το διάστημα 30/11-04/12/2022.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο ΔΙΑΚΟΠΕΣ (χειμερινή έκδοση) της εφημερίδας ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

32. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 160432/7284/14-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Χαρίλαου Λαζάνη και της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας Αρετής Στασινού στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 17-21/11/2022 για την έκθεση PHILOXENIA 2022 και έγκριση αντίστοιχων δαπανών».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση στελέχους της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. στο Παρίσι για την αξιολόγηση του φακέλου ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο πολιτιστικών τοπίων της UNESCO.

34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση – επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-03-2023.

35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου Ευάγγελου Φούζα, Τοπογράφου Μηχανικού, μέχρι την 28-02-2023.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού σε εταιρεία κατόπιν εκ παραδρομής κατάθεσής του σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Άρτας αντί του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του ΥΠΑΑΤ.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.

40. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/07-11-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 769.957,42 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».

42. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την από κοινού ενιαία λειτουργία του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Βενετία της Ιταλίας για την συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του έργου «THEMATIC – THEmatic Tourism founded INNOVATION Capacities» που υλοποιεί η Π.Ε Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αγορά εξοπλισμού για το Εκθεσιακό Κέντρο στο πλαίσιο του Έργου “CLLD - Community - LedLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.

46. Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορύτιανης, Χριστουγεννιάτικης Γιορτής τον Δεκέμβριο του 2022.

49. Έγκριση του από 15-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-11-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ.

50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 243.638,70 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 499.864,36 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου SICAP ATE, μέχρι την 12-06-2023.

53. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση, συντήρηση, ασφαλτόστρωση και σήμανση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τα υποέργα 1, 2 και 3 του έργου «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)».

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.

57. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

58. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου – εκχώρηση σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.

59. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης των δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες των εταίρων της Κ.Σ. Π.Ε. Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 / ΚΣ Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5029481».

60. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 175351/5755/11-11-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 2ης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ. 140347/4841/05-10-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011366920), με Α/Α Συστήματος: 172520,1 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας».

61. Έγκριση των Πρακτικών Ι/08-11-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/18-11-2022 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 € με ΦΠΑ.

62. Έγκριση των Πρακτικών 1/08-11-2022 και 2/14-11-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.333.238,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

63. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 74.846,40 € με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.

64. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλων).

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης – συναυλίας για τη παρουσίαση Λευκώματος της Φιλαρμονικής Πρέβεζας «Ο ΟΡΦΕΑΣ».

66. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»/ ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

67. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Ά φάση)», αναδόχου «ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

68. Κατάρτιση αναμορφωμένου σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ