Αναρτήθηκε στις:01-05-24 13:20

«Κοινό των Ηπειρωτών»: Επερώτηση στο ΠΣ για την έμφυλη βία


Επερώτηση προς τον κο Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (Π.ΕΠ.ΙΣ) και Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας κατέθεσε στο ΠΣ η παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» με επικεφαλής τον Γιάννη Στέφο. Αναλυτικά:

«Κύριε Περιφερειάρχη,

Η προώθηση της Ισότητας των Φύλων αποτελεί σημαντική διάσταση της κοινωνικής ευθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σχέδια ισότητας να προκύπτουν μέσα από ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους και να περιλαμβάνουν ένα σύνολο διαρκών παρεμβάσεων με παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν τις περισσότερες αδικίες σχετιζόμενες και με την έμφυλη βία.

Η έμφυλη βία συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές δομές εξουσίας, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής, γεγονός που διαμορφώνει ένα κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον- την πατριαρχία- μέσα στο οποίο η βία κατά των γυναικών τείνει να γίνει «κανονικότητα». HΗ οικονομική αδυναμία, από την άλλη, ή νομοσχέδια όπως αυτό για τησυνεπιμέλεια των παιδιών εγκλωβίζουν τις γυναίκες σε κακοποιητικές σχέσεις.

Και ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για τη βία κατά των γυναικών, που διενήργησε η Eurostat στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις για την έμφυλη βία, στην Ήπειρο, σε αντίστοιχη έρευνα που διενήργησε το ΕΚΚΕ κατά την περίοδο 2021-2023, (Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα), καταγράφεται χαμηλό ποσοστό (14,9%), ενώ αντίστοιχα στην Αττική 50,1%.Ο βαθμός αστικοποίησης της περιοχής κατοικίας φαίνεται να διαφοροποιεί το ποσοστό των γυναικών του δείγματος οι οποίες δηλώνουν θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας -εύρημα που μας προβληματίζει για τηνπραγματική καταγραφή των περιστατικών-. Γι αυτό πιστεύουμε ότι τα σχέδια δράσης επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αναπτύσσονται βάσει στοιχείων που απορρέουν άμεσα από τις εμπειρίες βίας των γυναικών ,εφόσον τα διοικητικά και ποινικά στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνουν την πλειονότητα των περιστατικών κακοποίησης ,που δεν αναφέρονται στις αρχές.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, λειτουργεί ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους δυναμικότητας περίπου 20 κλινών συνολικά, καθώς επίσης και τρία συμβουλευτικά κέντρα στελεχωμένα από ειδικό επιστημονικό προσωπικό (Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα) όπως και 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS, πανελλαδικής εμβέλειας. Επίσης σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο 2022 της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των φύλλων της Περιφέρειας (Π.ΕΠ.ΙΣ), συστάθηκε «το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, του οποίου οι αρμοδιότητες προβλέπονται στον Ν. 4604/2019, και πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς και πυλώνα στην προώθηση των θεμάτων Ισότητας». Παράλληλα, στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Ηπείρου λειτουργούν γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.

Αναζητώντας δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου για το θέμα καταγράφουμε τα εξής:

- Διαδικτυακή ομιλία την 15/3/2022 και την 29/3/2022 με θέμα «Έμφυλη βία – βία κατά των γυναικών» με τη συνεργασία του Προεδρείου του Π.Σ. με την Π.ΕΠ.ΙΣ.

- Κοινή δράση ενημέρωσης της Π.ΕΠ.ΙΣ με άλλους φορείς στην πόλη των Ιωαννίνων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων την 25 Νοεμβρίου 2022.

- Στα πρακτικά της Π.ΕΠ.ΙΣ. (τελευταίο αναρτημένο πρακτικό την 5/10/2022) διαπιστώνεται επανειλημμένα η ανάγκη για δράσεις προαγωγής της ισότητας των φύλων.

Από τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου στο τέλος του έτους 2023, διαπιστώνεται η απουσία υποβολής της ετήσιας έκθεσης του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας για το τρέχον έτος την οποία σύμφωνα με το Νόμο υποβάλει ο Περιφερειάρχης τον μήνα Δεκέμβριο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και αφορά την αποτίμηση των πολιτικών και των δράσεων της Περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας.

Αναζητώντας σχέδια δράσης άλλων Περιφερειών της χώρας για την ισότητα των φύλων, καταγράφουμε ενδεικτικά ως προτάσεις σχετικές δράσεις των αντίστοιχων Π.ΕΠ.ΙΣ, όπως αυτές ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες της κάθε Περιφέρειας:

- Εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης – Π.ΕΠΙ.Σ Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας - 16ήμερες δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών τα τελευταία τέσσερα συνεχόμενα έτη, με δράσεις ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και στις τέσσερις ΠΕ της Κρήτης (σε πρωτεύουσες των ΠΕ αλλά και σε κωμοπόλεις τους) και κεντρικό μήνυμα της δράσης ότι «Η Τέχνη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και αναζήτησης, αλλά και μέσο έκφρασης και επικοινωνίας για τη διαμόρφωση ενός κόσμου ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλοσεβασμού και ελευθερίας».

- Δράσεις υπερτοπικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, με την οργάνωση και υλοποίηση της Π.ΕΠ.ΙΣ Κρήτης και του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας των Φύλων με δημιουργικά εργαστήρια και στις τέσσερις ΠΕ της Κρήτης.

- Σχέδιο ισότητας φύλων στην ΠΕ Αττικής (2023-2025): «Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση των θεμάτων ώστε να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας».

Ως γενική παρατήρηση σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσεις, θεωρούμε ότι:

• η ενημέρωση και η εκπαίδευση εντός εργασιακού περιβάλλοντος καθίσταται πιο προσιτή για όλους καθώς αποτρέπει την κοινωνική στοχοποίηση των φύλων.

• η Τέχνη ως βιωματική δράση δύναται αβίαστα να αφυπνίσει, να αλλάξει ανθρώπινες συμπεριφορές, ενώ παράλληλα προσελκύει πιο αποτελεσματικά τους νέους (ομάδα – στόχος).

• είναι απαραίτητη η ουσιαστική διασύνδεση των αρμόδιων υπηρεσιών όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια, Δήμοι) για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τον καθορισμό των στόχων για τη βελτίωσή της.

Ερωτάται, επομένως, η Περιφερειακή Αρχή:


1. Αν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το Νόμο 4604/2019 - άρθρο 7, σχέδιο δράσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και αν η Π.ΕΠ.ΙΣ έχει εισηγηθεί προς τα αρμόδια όργανα προτάσεις για λήψη αναγκαίων μέτρων.

2. Αν έχει καταρτιστεί ετήσια έκθεση από το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας για τις πολιτικές και τις δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επίσης αν έχουν συλλεχθεί και επεξεργασθεί στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράμματα της Περιφέρειας.

3. Αν η Π.ΕΠ.ΙΣ έχει εισηγηθεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ένταξη έργων στις ΣΑΕΠ για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img