Αναρτήθηκε στις:17-02-21 12:08

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο


Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13.00 συνεδριάζει -μέσω τηλεδιάσκεψης- το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: «Έγκριση 1ηςτροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021».

Επίσης, την ίδια ημέρα, και ώρα 15.00 συνεδριάζει -μέσω τηλεδιάσκεψης- το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του:

1.Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου:14ης/27-11-2020 κατεπείγουσας –διά περιφοράς15ης/7-12-2020 κατεπείγουσας –διά περιφοράς16ης/ 17-12-2020 ειδικής –μέσω τηλεδιάσκεψης17ης/17-12-2020 τακτικής –μέσω τηλεδιάσκεψης18ης/28-12-2020 τακτικής-μέσω τηλεδιάσκεψης

2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ ́ τρίμηνο του 2020.

3.Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021.

4.Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RESOR” –PromotingbestpracticestosupportenergyefficiencyandrenewableenergyinEuropeanislandsandremoteregions(PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREGEUROPE

5.Λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου επί του οποίου έχει κατασκευασθεί η πρώην αίθουσα βαρέων αθλημάτων (νυν κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων), παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Περιφερειάρχη, για την υπογραφή του σχετικού μεταβιβαστικού συμβολαίου.

6.Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, για μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών ΤΑΞΙ.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ