• Τι είναι αναπηρία;

    Αναρτήθηκε στις:05-01-19 20:21

    Τι είναι αναπηρία; Από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία ο όρος αναπηρία έχει προσεγγιστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους...

    Περισσότερα...