Αναρτήθηκε στις:02-03-21 10:59

Αναγκαία η καταχώρηση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό Τύπο


Σε υπόμνημα που κατέθεσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων στους υπουργούς Ανάπτυξης και Επικρατείας σχετικά με την αναγκαιότητα της δημοσίευσης των δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό Τύπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ το μείζον ζήτημα των δημοσιεύσεων των κρατικών φορέων στις περιφερειακές και τοπικές Εφημερίδες, σας είναι γνωστό από το παρελθόν και ειλικρινά οι εκδότες των επαρχιακών Εφημερίδων αναμέναμε μια δίκαιη ρύθμιση στη νομοθετική πρωτοβουλία που προωθήσατε στη βουλή για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων.

Έστω και τώρα την ύστατη στιγμή που το νομοσχέδιο συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, πριν προχωρήσει για την τελική έγκριση στην Ολομέλεια, όλοι εμείς που απαρτίζουμε το οικοδόμημα του επαρχιακού Τύπου και τα πληκτρολόγια μας είναι «επανδρωμένα» με ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και διεύθυνση, αναμένουμε μια ουσιαστική ρύθμιση από την Πολιτεία που θα πρέπει να αποφασίσει με παρρησία για το τι είδους ποιότητα ενημέρωσης προωθεί για το μέλλον.

Αυτή τη κρίσιμη ώρα για την επιβίωση των επαρχιακών Εφημερίδων οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2014 κατά την ψήφιση του αντίστοιχου νόμου από τη συγκυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣΟΚ κρίθηκε στην ουσία του το θέμα, με την ξεκάθαρη θέση και ψήφιση υπέρ της διατήρησης των δημοσιεύσεων. Όταν το ζήτημα της περικοπής επανήλθε το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στο συγκεκριμένο άρθρο καταψηφίζοντας τη διάταξη της περικοπής και ο εισηγητής της δήλωσε πως όταν έρθει στην κυβέρνηση η ΝΔ θα αποκαταστήσει νομοθετικά το ζήτημα των δημοσιεύσεων που άλλωστε προβλεπόταν η διατήρησή του έως τις 31/12/20 κι από την κυβέρνησή σας παρατάθηκε για ένα χρόνο έως 31/12/21.

Ωστόσο σχετική πρόβλεψη για τη δημοσίευση διακηρύξεων -δημοπρασιών στον περιφερειακό Τύπο από μέρους σας δεν προβλέφθηκε και με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο άρθρο «19» του νομοσχεδίου που καταθέσατε προβλέπεται ρητά και μόνο η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανατρέποντας το επί σειρά ετών καθεστώς των απαραίτητων κανόνων δημοσιότητας που εξασφαλίζει και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις με τη δημοσίευση των διακηρύξεων-δημοπρασιών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων στον τοπικό Τύπο.

Την προωθούμενη διάταξη, η Ένωσή μας αντέκρουσε με υπόμνημα που καταθέσαμε προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη και τους εισηγητές των κομμάτων ζητώντας πρώτιστα από την κυβέρνηση που έχει και την καίρια ευθύνη, την ακύρωση της προωθούμενης καταστροφικής διάταξης για τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και την επιβίωση του επαρχιακού Τύπου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ν/Σ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 19 ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.


Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο και ειδικότερα στο υπ’ αρ. 19 άρθρο αυτού, προβλέπεται η διαδικασία δημοσίευσης από τις αναθέτουσες αρχές, των προκηρύξεων και διακηρύξεων των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, αναφέρεται πως οι εν λόγω συμβάσεις θα δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προτεινόμενη διαδικασία δημοσίευσης έρχεται σε συνέχεια του άρθρου 66 του Ν.4412/2016 όπου αντικαθιστούσε την ισχύουσα επί σειρά ετών νομοθεσία που καθιστούσε υποχρεωτική την δημοσίευση των παντός τύπου δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο! Λόγω της ρητής πρόβλεψης στις μεταβατικές διατάξεις διατηρήθηκε το καθεστώς των δημοσιεύσεων μέχρι 31/12/2020, εν συνεχεία έχει προβλεφθεί παράταση έως 31/12/2021, δηλαδή από την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 μέχρι σήμερα διατηρήθηκαν οι κανόνες διαφάνειας με τη δημοσίευση στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο διασφαλίζοντας και τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ως έχοντες έννομο συμφέρον και προασπίζοντας την αρχή της διαφάνειας και το δικαίωμα του συνόλου των πολιτών για ουσιαστική ενημέρωση περί διαχείρισης και κατανομής του δημοσίου χρήματος, αρνούμεθα το ανωτέρω άρθρο και αντικρούουμε αυτό για τους κάτωθι λόγους:

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ


Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συντάχθηκε σε αντικατάσταση του Ν.4412/2016 ο οποίος ήταν κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ σε συνδυασμό με την έκθεση του ΟΟΣΑ 2014: «Μέτρηση και Μείωση των Διοικητικών Βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα». Τελικός και επιθυμητός σκοπός, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω έκθεση είναι η μείωση του Διοικητικού Κόστους και Διοικητικών Βαρών. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ρητά τα εξής:

«3.2.4. Δημοσίευση, επιβολή και βελτίωση του ενιαίου σημείου δημοσίευσης για όλες τις αναγγελίες/γνωστοποιήσεις* δημοσίων συμβάσεων.

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν επίσης τις αναγγελίες προκηρύξεων σε εφημερίδες. Σημειώνουμε ότι, επί του παρόντος, οι προτιμητέοι πλειοδότες αναλαμβάνουν το κόστος αναγγελίας.» … «Αυτό δεν αποτελεί διοικητικό βάρος υπό την έννοια του Τυπικού Μοντέλου Κόστους…»

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο με οιονδήποτε τρόπο. Αντιθέτως ενισχύουν την ελληνική οικονομία και έναν κλάδο που πλήττεται βάναυσα.

Η κατάργηση λοιπόν, του καθεστώτος που προέβλεπε ρητά την υποχρεωτικότητα δημοσίευσης των προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο θα επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο περιφερειακός – τοπικός Τύπος θα χάσει την βασική πηγή εσόδων του, που είναι και η τελευταία πηγή εσόδων του η οποία δεν προέρχεται καν από το Δημόσιο αλλά από τους ιδιώτες εργολάβους.

Β. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ


Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως θεμελιώδη αρχή στο συνολικό πλαίσιο των κανόνων δικαίου που διέπει το καθεστώς της ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και βάση των εν γένει Οδηγιών, αποτελεί η τήρηση της αρχής της διαφάνειας ως απόρροια της αρχής της ίσης μεταχείρισης, που αξιώνει τη διασφάλιση της ισότητας των προσφερόντων. Η αρχή της διαφάνειας συναντάται στο πλέγμα των διατάξεων εκείνων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Έχει δε την έννοια της υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής προς διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχόμενων αναδόχων, προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας. Ειδικά μάλιστα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων η λήψη πρόσθετων μέτρων διαφάνειας ήτοι η θέσπιση ποικίλων κανόνων δημοσιότητας, χάριν της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται αναγκαία.

Συνεπώς, ο περιορισμός δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή και κατ’ αποκλειστικότητα στο ΚΗΜΔΗΣ θα επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Άλλωστε, η εν λόγω Οδηγία προβλέπει στη συνέχεια του κειμένου της και δη στο υπ’ αρ. 63 αρ.: «…Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, πλην συγκεκριμένων καταστάσεων, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, τα οποία δεν επιφέρουν διακρίσεις, είναι γενικά διαθέσιμα και διαλειτουργικά με τα γενικώς χρησιμοποιούμενα προϊόντα ΤΠΕ και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία προμήθειας. ……….. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημόσιων προμηθειών δεν θα ήταν ενδεδειγμένη στην περίπτωση όπου η χρήση ηλεκτρονικών μέσων απαιτεί ειδικευμένα εργαλεία ή μορφοτύπους αρχείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμοι ή στην περίπτωση όπου οι σχετικές επικοινωνίες μπορούν να γίνουν μόνο με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού γραφείου. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να μην υποχρεο
ύνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής σε ορισμένες περιπτώσεις, που θα πρέπει να προσδιορίζονται ρητά.».

Η ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει υποχρεωτική την δημοσίευση προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, καλύπτει τα κενά ενημέρωσης που δημιουργούνται με την ισχύ του υπό συζήτηση άρθρου καθώς στις εν λόγω δημοσιεύσεις έχουν πρόσβαση άπαντες οι οικονομικοί φορείς ακόμη και όσοι δεν διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. διάφοροι μικροεπαγγελματίες σε δημόσιες συμβάσεις που αφορούν σε μικρούς Δήμους της περιφέρειας).

Με το παρόν υπόμνημα – προτάσεις μας


Ζητούμε:


Την διατήρηση του καθεστώτος της Δημοσιεύσεως προκηρύξεων και διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο.

Την τροποποίηση του υπ’ αρ. 19 άρθρου και τη ρητή αναφορά της υποχρέωσης Δημοσιεύσεως προκηρύξεων και διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο».
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ