Αναρτήθηκε στις:25-02-21 16:55

Σημαντικά έργα για οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρική προστασία στην ΠΕ Άρτας


Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021Ψηφίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίασή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για την ΠΕ Άρτας σημαντικά έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου αλλά και αντιπλημμυρικής προστασίας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα εξής:

Συγκοινωνιακά:


1. Συντήρηση - βελτίωση -επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας 40.000 ευρώ

2. Αποκατάσταση – βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα – Μεγάρχη – Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης (Δ.Ν. Σκουφά) προϋπολογισμού 82.000 ευρώ

3. Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά (Δ.Γ. Καραϊσκάκη) προϋπολογισμού 110.000 ευρώ

4. Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021 προϋπολογισμού 220.000 ευρώ

5. Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021 προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

6. Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια & κατακόρυφη - ασφάλεια) προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

7. Συντήρηση - βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά -Ελάτη -Σταυροβρύση) (Δ.Γ. Καραϊσκάκη) προϋπολογισμού 130.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 982.000 ευρώΑντιπλημμυρικά:


1. Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων-Λιμίνης (Δ.Ν. Σκουφά) προϋπολογισμού 74.000 ευρώ

2. Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα (Δ.Ν. Σκουφά) προϋπολογισμού 74.000 ευρώ

3. Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο (Δ.Ν. Σκουφά) προϋπολογισμού 74.000 ευρώ

4. Καθαρισμός – συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας, κατασκευή τεχνικών έργων στο αρδευτικό δίκτυο και βελτίωση στραγγιστικών έργων προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

5. Καθαρισμός - προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021 προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 622.000 ευρώ
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ