Αναρτήθηκε στις:23-02-24 14:38

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων


Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών

3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων

4. Διόρθωση της αριθ. 44/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ0ΗΩΨΑ-ΦΝΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση παράτασης Συμβάσεων Μίσθωσης Αγροτικών εκτάσεων του δήμου Αρταίων για δύο (2) επιπλέον έτη»

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μεταβίβασης υπολειπόμενου χρόνου παράτασης σύμβασης μίσθωσης σχολικής έκτασης 8,5 στρ. στη θέση «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» της Τ.Κ. Χαλκιάδων, λόγω θανάτου του αρχικού μισθωτή

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου και β) Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης (άρθρου 7 του Π.Δ.270/81) εκποιούμενων, εκμισθωμένων και μισθωμένων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων, για το έτος 2024”

7. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτήριο) από το Δήμο για τη στέγαση του γραφείου της Κοινότητας Κεραματών καθώς και τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Κεραματών, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχου δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κεραματών

8. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού

9. Μεταφορά υπολοίπου του Τραπεζικού λογαριασμού του καταργούμενου προσώπου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α στο Δήμο Αρταίων

10. Διοργάνωση ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου σε συνδιοργάνωση με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

11. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

12. Επικαιροποίηση της αριθμ. 394/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»

13. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων έως 31.05.2024 στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αρταίων

14. Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και μελών γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων αιτήσεων πωλητών στις βραχυχρόνιες αγορές των θρησκευτικών εορτών και στο στάσιμο εμπόριο του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2024

15. Δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Παπουτσή Βασιλείου στην θέση «ΚΑΚΟΒΑΤΟ» ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

16. Δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας HELLAS FARM BREEWDING A.E. στην θέση «ΜΠΑΣΤΡΕΣ» ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ του Δήμου Αρταίων

17. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αρταίωνimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣimg