Αναρτήθηκε στις:04-12-23 11:40

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων: Αποχή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου


Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων την 1η Δεκεμβρίου 2023, αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία ότι οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων ΑΠΕΧΟΥΝ μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2023 από:

α) Όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και προσύμφωνα από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου, είτε μέσω της εφαρμογής "my PROPERTY" είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

β) Τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης δημοσίου αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος, ΔΙΟΤΙ δεν διαπιστώθηκε καμία εξέλιξη σε σχέση με τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στο Δελτίο Τύπου του Συλλόγου, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2023.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 ορίστηκε η διενέργεια νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση βάσει των εξελίξεων σε πανελλήνιο επίπεδο.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img