Αναρτήθηκε στις:29-11-23 16:31

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου


Εκτενής ήταν η συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, σχετικά με τη Στρατηγική Μ.Π.Ε. για τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου EL05.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης, υπογράμμισε πως η εικόνα του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου– όπως αυτή αποτυπώνεται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία – είναι πολύ καλύτερη από άλλες περιοχές. «Αυτή τη στιγμή σε νερά είμαστε πολύ καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια καλή διαχείριση. Επειδή η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι αυτή που μπορεί να προκαλέσει ένα αρνητικό αποτύπωμα στο υδατικό μας διαμέρισμα, εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος τη μειώνουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό και προσπαθούμε να την εξαλείψουμε, με όλες τις γνωμοδοτήσεις που δίνουμε κι εμείς στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων, ειδικά σε ανθρωπογενείς δράσεις όπως είδαμε σήμερα πτηνοτροφεία, ιχθυοκαλλιέργειες και άλλα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά (κατά πλειοψηφία) για το σύνολο των ΣΜΠΕ που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση. Πρόκειται για τις ΣΜΠΕ:

- 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου EL05

- Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

- 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09). Μακεδονίας (EL 09)

- 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)

Άλλες αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος


Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW , στο ρέμα Μετσοβίτικο, Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

- «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 20.000 σε 42.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δύο μονάδες, η πρώτη δυναμικότητας 15.700 ορνίθια κρεαοπαραγωγής και η δεύτερη 26.300 ορνίθια κρεατοαπαραγωγής, στη θέση «Παλαιοκκλησιά», Τ.Κ. Καλπακίου, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)

- «Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 250 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους, μέχρι τελικής πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μαραθιά» της Τ.Κ. Καμπής, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

- «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 160 τόνων/έτος, στη θέση «Όρμος Μάζωμα», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

- «ΜΠΕ εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας στην παράκτια περιοχή από τα ΤΕΙ Ηγουμενίτσας έως το Μακρυγιάλι: τμήμα οδού Ηγουμενίτσα- Δρέπανο-παραλία Μακρυγιάλι και τυχόν παρακείμενων αυτού έργων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img