Αναρτήθηκε στις:22-09-23 13:31

Πλημμύρες


Γράφει ο Γιώργος Κολιός*


Οι πλημμύρες είναι οι πιο συχνές και πιο δαπανηρές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη που δεν μπορούν να προληφθούν πλήρως. Η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει την πιθανότητα επέλευσής τους καθώς και τον αντίκτυπό τους. Γίνονται πιο συχνά πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής και έχουν καταστροφικές συνέπειες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία η και την ζωή των ανθρώπων ενώ οδηγούν σε μεγάλες οικονομικές απώλειες και απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον απελευθερώνοντας ρυπογόνους παράγοντες που είναι αποθηκευμένοι στο έδαφος τους οποίους και εξαπλώνουν ακόμη ευρύτερα μολύνοντας το. Μπορούν επίσης να καταστρέψουν περιοχές υγροτόπων και να μειώσουν τη βιοποικιλότητα.

Στην Ευρώπη από το 1980 έχουν εκδηλωθεί σχεδόν 1500 περιστατικά πλημμυρών με πάνω από 4300 απώλειες ζωής και οικονομική ζημιά περισσότερα από 170 δις ευρώ.

Τις επόμενες δεκαετίες είναι πιθανό να δούμε υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας στην Ελλάδα και μεγαλύτερες οικονομικές ζημιές. Με τα σωστά μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα να εκδηλωθούν ή και να περιορίσουμε τον αντίκτυπό τους. Η ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας πρέπει να επικεντρωθεί στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και σε μέτρα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της φύσης και της κοινωνίας στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας μπορεί να συμβαδίσει με την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης και να προσφέρει οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν:

Α. Την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας σε λεκάνες απορροής ποταμών και παράκτιες περιοχές μέσω της συλλογής πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό της περιοχής.

Β. Την χαρτογράφηση των περιοχών που κινδυνεύουν από σημαντικές πλημμύρες όπου περιγράφονται τα όρια της χρήσης γης και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και

Γ. Την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας με τον προσδιορισμό των πιθανοτήτων για μελλοντικές πλημμύρες και τις συνέπειες των.

Στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας εστιάζουμε:

Α. Πρόληψη μέσω της αποφυγής δημιουργίας κατασκευών σε περιοχές με πιθανότητα πλημμύρας

Β. Προστασία με την λήψη μέτρων για την μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.

Γ. Ετοιμότητα για ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους πλημμύρας και πως να ενεργήσουν σε περίπτωση που αυτή συμβεί.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ενταθούν και να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισής τους οπότε απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την μείωση της διακινδύνευσης με προσαρμογή και αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Ο νέος αυτός σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται σε:

- χρήση νέων τεχνολογιών για την ακριβέστερη αποτύπωση της μορφολογίας του εδάφους

- να περιλαμβάνει έργα ανάσχεσης της ορμής των υδάτων των χειμάρρων στα ορεινά μέσω της κατασκευής κλιμακωτών φραγμάτων φιλικών προς το περιβάλλον

- την αποκάλυψη και προστασία της κοίτης των χειμάρρων

- την οριοθέτηση των ρεμάτων με μεγαλύτερες κοίτες

- τον υπολογισμό και των ποσοτήτων φερτών υλικών όπου φράζουν τα αντιπλημμυρικά

- την δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης

- την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

Οι αδυναμίες του εγχώριου συστήματος σχεδιασμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων αναδεικνύονται από τις παθογένειες που διακρίνουν τις υφιστάμενες αυτοδιοικητικές αρχές καθώς αν και τα αντιπλημμυρικά έργα αφορούν κρίσιμες υποδομές πολλές φορές δεν γίνονται καθώς δεν έχουν «ορατότητα» ψηφοθηρική. Επιπλέον αντί η αντιπλημμυρική θωράκιση μιας περιοχής να αντιμετωπίζεται ολιστικά συνδέοντας όλα τα επιμέρους έργα και να δίνει την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτή αντιμετωπίζεται αποσπασματικά με μικρής κλίμακας έργα συχνά επιφανειακά με απευθείας αναθέσεις και δυσανάλογα υψηλή χρηματοδότηση για το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Τέλος όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Ηπείρου έχουμε διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο θωράκισης της περιοχής.
Ιδιαίτερα στην ΠΕ Άρτας που επλήγει το 2015 από την υπερχείλιση του ποταμού Αράχθου 8μιση χρόνια μετά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Εκατομμύρια δαπανούνται για μελέτες αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα έργο. Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων Πρεβέζης και Θεσπρωτίας καθώς όπως προαναφέραμε τα υπόψη έργα αν και απαραίτητα δεν θα είχαν τα ψηφοθηρικά αποτελέσματα για την νυν περιφερειακή αρχή η οποία περιορίζεται σε έργα βιτρίνας προς ικανοποίηση τοπικών παραγόντων και φίλων της παράταξης τους.

Η αντίληψη περί Πολιτικής Προστασίας της νυν περιφερειακής αρχής περιορίζεται σε γραφειοκρατική διεκπεραίωση έκδοσης οδηγιών και σχεδίων τα οποία συνήθως μένουν στα συρτάρια ενώ η επάνδρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας απαριθμεί 25 άτομα στην ΠΕ Ιωαννίνων 5 στην ΠΕ Θεσπρωτίας 1 στην ΠΕ Άρτας και 1 στην ΠΕ Πρέβεζας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ως περιφερειακή παράταξη προτείνουμε την άμεση έναρξη της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ηπείρου με fast track διαδικασίες για να μην ζήσουμε καταστάσεις όπως αυτές στην Θεσσαλία.

Την προμήθεια μηχανημάτων έργου από την πολιτική προστασία καθώς και την πρόσληψη προσωπικού για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων αντιπλημμυρικών έργων.

Την δημιουργία Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών.

*Γιώργος Κολιός, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος ΠΕ Άρτας με τον συνδυασμό ΦΩΣ του Λάμπρου Γεωργόπουλου, Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίαςimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img