img
Αναρτήθηκε στις:19-09-23 16:22

Επιμελητήριο Άρτας: Προτάσεις προς υποψηφίους Α και Β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Το Επιμελητήριο Άρτας, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος Γιάννης Γκολομάζος, παραθέτει τις ακόλουθες προτάσεις προς τους υποψηφίους Α και Β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περιοχή μας. Συγκεκριμένα:

«Αξιότιμοι κύριοι-ες,

Η αντικειμενική παραδοχή της δύσκολης κατάστασης που βρισκόμαστε στην παρούσα χρονική συγκυρία επιτάσσει τη διατύπωση απόψεων και προτάσεων για την ουσιαστική αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που επί της ουσίας παραμένουν δυσεπίλυτα. Το Επιμελητήριο Άρτας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, αλλά και λόγω της αδιάλειπτης επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις – μέλη του, καταθέτει στη συνέχεια απόψεις και προτάσεις σε κομβικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο νομός Άρτας. Οι οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, απέδειξαν ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι αυτή που υποστηρίζει την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό, καθώς και ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, η συζήτηση και η υλοποίηση των ζητημάτων του νομού Άρτας σε συνεργασία με τους δήμους του νομού και την περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί αδήριτη ανάγκη ώστε να ενισχυθεί η οικονομία και η τοπική επιχειρηματικότητα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ:


Το επιχειρηματικό πάρκο αποτελεί ένα κορυφαίο αναπτυξιακό έργο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ολόκληρου του νομού Άρτας. Η υλοποίηση του αποτελεί ζητούμενο όλης της τοπικής επιχειρηματικότητας και θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση, που τόσο ανάγκη έχει η οικονομία της περιοχής μας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τον δήμο και να υπάρξει άμεση δέσμευση για την κατασκευή του από όλες τις παρατάξεις.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ:


Η Οριοθέτηση και Διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου, πρόκειται για ένα κορυφαίο έργο, τεράστιας σημασίας τόσο για την αντιπλημμυρική προστασίας της Άρτας, όσο και για την οικιστική αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ:


Στο νομό Άρτας, επενδύοντας σε νέες υποδομές ή εκσυγχρονίζοντας τις υφιστάμενες. Εξαιτίας του κορεσμένου δικτύου του ΚΥΤ Αράχθου, επιχειρήσεις, παραγωγοί και λοιπές δραστηριότητες στερούνται τη δυνατότητα επένδυσης στις ΑΠΕ. Κατά συνέπεια δεν έχουν την ευκαιρία να μειώσουν το ενεργειακό κόστος ή να βελτιώσουν το εισόδημά τους, αλλά ούτε έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε νέες μεθόδους αξιοποίησης των αποβλήτων με στόχο τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής, αλλά και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Εκτός από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους, παραθέτουμε και λοιπές δράσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής μας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ:


- Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στο μέγιστο, μέσα από τις συμπράξεις και τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Άρτας ως εταίρους σε σχήματα με το Δήμο, με σκοπό την υλοποίηση από κοινού δράσεων που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομία της περιοχής

- Προώθηση του κοινωνικού επιχειρείν, ενθάρρυνση επιχειρήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό, που συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων

- Αξιοποίηση όλων των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που προσφέρει το γεγονός πως το ποτάμι περνάει μέσα από την πόλη, δίνοντας τεράστιες δυνατότητες για την πολιτισμική και τουριστική αξιοποίηση της περιοχής (σύνταξη επενδυτικών σχεδίων/ προτάσεων προς ένταξη σε χρηματοδοτούμενες δράσεις ανάδειξης του ποταμιού και της παραποτάμιας περιοχής)

- Δημιουργία νέων χώρων αναψυχής

- Δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου που θα μπορεί να λειτουργεί ως μόνιμος εκθεσιακός χώρος και να μετατρέπεται συγχρόνως σε μικρότερους χώρους για επαγγελματικά συνέδρια αλλά και για μεγάλες εκδηλώσεις κάθε μορφής

- Προσβασιμότητα στην περιοχή του Εκθεσιακού σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

- Άμεση ίδρυση τουριστικής εταιρείας με Δήμους- Επιμελητήρια- Περιφέρεια

- Κατασκευή χώρων στάθμευσης εντός της πόλης

- Αξιοποίηση κάστρου

- Αξιοποίηση του ημιορεινού και ορεινού όγκου όπου υπάρχουν περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης για εναλλακτικό τουρισμό, δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου, σύνδεση των ανατολικών και δυτικών Τζουμέρκων, διάνοιξη νέων οδών, αξιοποίηση πάρκων καθώς και ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων Παρεμβάσεις ανάδειξης του Αμβρακικού Κόλπου (Κατασκευή μαρίνας τουριστικών σκαφών, αξιοποίηση του Αλιευτικού καταφύγιου, εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων των τοπικών αλιευτικών συνεταιρισμών, αλλά και δημιουργία νέων τυποποιητηρίων, ανάδειξη και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων τους, δράσεις εναλλακτικού τουρισμού (περιπατητικός, αλιευτικός, θαλάσσια σπορ, παρατήρηση πουλιών κ.λπ.), εμπλουτισμός με γόνο της λιμνοθάλασσας)

- Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας Ζώνης με έργα υποδομής για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην παραλίμνια περιοχή και κίνητρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα κα τον τουρισμό

- Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Συκιών με μελέτες και έργα υποδομής

- Επένδυση στο φυσικό αέριο, η οποία θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων για τις επιχειρήσεις και στην ελάφρυνση των εξόδων των νοικοκυριών

- Επίσπευση των πολιτικών για τη μετάβαση σε πράσινες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας και την μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις / Επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ και ιδιαίτερα στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)/ Αναβάθμιση δικτύων και υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος, για την ικανοποίηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με net metering

- Κίνητρα και επιμόρφωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στην πηγή, προσθήκη νέων ρευμάτων, μαζική εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω», για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη

- Ενέργειες προς την περιφερειακή ανάπτυξη (δημιουργία νέων/ εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την αξιοποίηση τους από τον παραγωγικό ιστό της περιοχής

- Ενέργειες και δράσεις διακράτησης των νέων ανθρώπων στον τόπο τους (σε αντίθεση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή της Άρτας η οποία είναι μια πόλη μη φιλική ως προς τη διατήρηση των νέων / επιχειρηματιών/ επαγγελματιών / εργαζομένων). Ενέργειες για την αντιμετώπιση του κινδύνου ερήμωσης της υπαίθρου

- Ενέργειες για τη Δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Περιφέρεια, σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, τα τεχνικά επαγγέλματα ή/και σχολών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενα που συνάδουν με την αναπτυξιακή πολιτική της περιοχής.

- Εκσυγχρονισμός των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης/ φοιτητικές εστίες/ Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την ευρύτερη περιοχή

- Κατασκευή Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Hπείρου, το οποίο θα αποτελεί το σημείο συνάντησης και συνέργειας των φορέων της γνώσης και της παραγωγής με τον πληθυσμό της περιοχής, καθιερώνοντας μια διαρκή και δυναμική διαδραστική σχέση μεταξύ τους, προς όφελος του τόπου και των ανθρώπων του και δίνοντας τη δυνατότητα στην Άρτα και στην ΄Ηπειρο να εισέλθουν στο χάρτη της εξελιγμένης έρευνας για παραγωγή μοναδικών αγροτικών προϊόντων και εφαρμογής καινοτόμων παραγωγικών μεθόδων

- Διεκδίκηση περιφερειακής χρηματοδότησης για την έρευνα και καινοτομία στην περιοχή και την εισαγωγή νέας γνώσης με σκοπό την πρόοδο του τόπου

- Ανάδειξη βυζαντινών μνημείων της περιοχής, έργα συντήρησης των μνημείων και ανάπλαση των έργων γύρω από αυτά, καθώς και εύκολη πρόσβαση στα μνημεία, διασύνδεση μεταξύ τους και προβολή/ διαφήμιση αυτών ως μοναδικός τουριστικός προορισμός

- Νέες γεφυρώσεις στον Άραχθο.

- Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γεωργικών εδαφών και γαιών του νομού Άρτας

- Έργα υποδομής στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές μέσω διάνοιξης δρόμων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις και τις καλλιέργειες

- Αναδιάρθρωση καλλιεργειών μέσω χρηματοδότησης για έρευνα του Γεωπονικού τμήματος του Πανεπιστημίου

- Κατασκευή αγωγών κλειστού τύπου για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση γεωτρήσεων καθώς και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων με στόχο την αύξηση προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών, την εξοικονόμηση νερού καθώς και την προστασία του εδάφους μέσω την ορθολογικής διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων και της μέριμνας για την ποιότητα των αρδευτικών νερών

- Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα αντλιοστάσια και προμήθεια νέων μηχανημάτων χαμηλού ενεργειακού κόστους για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας

- Πιστοποίηση προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ). Η μεγάλη δυναμική της περιοχής στις καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων ( ακτινίδια, πορτοκάλια, ελιές κ.α) συμβάλλει στην πιστοποίηση προϊόντων

- Νέες προσβάσεις για το Πανεπιστήμιο. (πεζόδρομοι, φώτα, συγκοινωνίες)».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img

img

img

img

img

img