Αναρτήθηκε στις:09-05-22 16:32

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΕΔ Ηπείρου


Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση, την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος).

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

1. Σχετικά με τη λειτουργία των ΥΔΟΜ στους Δήμους της Ηπείρου.

2. Σχετικά με την αναστολή χρηματοδότησης έργων των Δήμων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκπόνηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης.

4. Παρατηρήσεις - προτάσεις της ΠΕΔ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Β’ ΦΑΣΗ, AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των αιρετών και των στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου» σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου στον αγώνα των αμβυκούχων – αμπελοκαλλιεργητών της Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.

8. Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές

9. Σχετικά με την εκδήλωση παρουσίασης του Λευκώματος με τίτλο "Ταξιδεύοντας στην Ήπειρο του 19ου αιώνα. Άνθρωποι και Τοπία" που εξέδωσε η ΠΕΔ Ηπείρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Ακτία Νικόπολις".

10. Σχετικά με το κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

11. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

12. Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης στην υλοποίηση του έργου SUSTOURISMO σχετικά με (α) Την αποδοχή της εξάμηνης παράτασης (μέχρι 31/01/2023) καθώς και την εσωτερική τροποποίηση του προϋπολογισμού, (β) Την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης νέων δράσεων (γ) Την έγκριση των διαγωνιστικών διαδικασιών με βάση το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Έγκριση Πρακτικού ΕΠΠΕ περί επικαιροποίησης εσωτερικών χρονοδιαγραμμάτων σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε-Αναπτυξιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, που αφορούν στα Πακέτα Εργασίας WPT2-WPT3, και ειδικότερα της δράσης Τ3.2 «Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέλη».

15. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων οικονομικού έτους 2022

16. Έγκριση Επιλογής Συμβούλων- Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5068870), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ».

17. Έγκριση Επιλογής Συμβούλου Δημοσιότητας (Εξωτερικού Συνεργάτη) στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5068870), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ».

18. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρουimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ