Αναρτήθηκε στις:13-01-22 14:25

Αντίθετο στην κατασκευή πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη λίμνη Πουρναρίου το Συμβούλιο Κοινότητας Άρτας


Πρώτη συνεδρίαση για τη νέα χρόνια πραγματοποίησε το Συμβούλιο Κοινότητας Άρτας για το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εγκατάσταση και λειτουργία Πλωτού «Φωτοβολταϊκού Σταθμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 103 MW στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου, Δ.Ε. Βλαχερνών & Πέτα, Δήμου Αρταίων και Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου» της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Συγκεκριμένα, παρουσιαστήκαν στα μέλη του Συμβουλίου (αφού πρώτα αναγνώσθηκε η ληφθείσα επιστολή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών στα παρευρισκόμενα μέλη του Τ.Σ. Γραμμενίτσας) οι επισυναπτόμενοι χάρτες απεικόνισης της περιοχής παρέμβασης για την έκταση σχεδιασμού και ανάπτυξης του πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού 1.200 στρεμμάτων στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι: Καραμπίνας Αντώνιος, Γιαννούλης Γεώργιος, Σελαμτζόγλου Δημήτριος, Γιαννούλης Νεκτάριος, Σπηλιάς Στέφανος, Νούτσος Χρυσόστομος, Μάνδαλου Βασιλική, Μαστρογιάννη Ελένη, Γούλας Αχιλλέας, Χρηστάκης Δημήτριος, Τράμπας Νικόλαος.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα πάρθηκαν από το Συμβούλιο οι εξής αποφάσεις:

"Δεδομένης της προηγηθείσας σχετικής με αρ. 27/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δήμου Αρταίων, όπου ΟΜΟΦΩΝΑ είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας για την κατασκευή του πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση Τεχνική Λίμνη Πουρναρίου, βασιζόμενοι στα έως τώρα δεδομένα καθώς και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουμε στην διάθεσή μας, εμμένουμε στην αρχική μας άποψη επί του θέματος και δηλώνουμε την αντίθεσή μας για την κατασκευή του πλωτού Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 103 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 103 MW στη θέση Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Μετά από διάλογο καθώς και με τις επισημάνσεις των τοπικών συμβούλων επί του συγκεκριμένου θέματος προς συζήτηση η απόφαση είναι ομόφωνα αρνητική με την εξής αιτιολογία:

Μένουμε στην αρχική μας θέση και ομόφωνη απόφαση ως Συμβούλιο Κοινότητας Δήμου Αρταίων, για ένα θέμα που αφορά όλο το Νομό Άρτας και αυτό έχει να κάνει με την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου και είμαστε αρνητικοί με τις ενέργειες της εν λόγω Εταιρείας καθώς και με την ίδια τη ΡΑΕ.

Δεν νοείται να παίρνονται αποφάσεις για τέτοιου είδους σκοπούς (δημιουργία πλωτού φωτοβολταϊκού), χωρίς να υπάρχει διάλογος με τις Τοπικές Κοινωνίες, να μη υπάρχουν αντισταθμικά έργα προς όφελος των κατοίκων αλλά και σε μια υποτυπώδη αξιοποίηση του συγκεκριμένου σημείου χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι διάφορες επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και στη χλωρίδα και πανίδα της Λίμνης Πουρναρίου. Για τους λόγους αυτούς εμμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση και ομόφωνη απόφαση «αρνητική»".img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ