Αναρτήθηκε στις:05-04-21 14:20

Δ/νση ΔΕ Άρτας: Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Άρτας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράµματος Erasmus+, διάρκειας δύο ετών, με Θέµα «OUT OF SCHOOL LEARNlNG ARE AS FOR GIFTED STUDENTS - LlVlNG MUSEUMS», έχοντας τον ρόλο του συντονιστή.

Οι εταίροι του έργου είναι: AYDIN IL MILLI EGITIM MUDURLUGU από την Τουρκία, ASOCIACION MALAGUENA DE EDUCACION Y FORMACION EUROPEA (A.M.E.F.E.) από την Ισπανία και CNIPA PUGLIA από την Ιταλία.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος και σε συνέχεια της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης, που έγινε στις 04/02/2021, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 01/04/2021 δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση µεταξύ των εταίρων, κατά την οποία συζητήθηκε η φιλοσοφία, η παιδαγωγική προσέγγιση και η µεθοδολογία της Μουσειακής Εκπαίδευσης. Οι εταίροι χρησιµοποιώντας video και άλλα ψηφιακά µέσα έκαναν μια εικονική ξενάγηση στα µουσεία των πόλεων και περιοχών τους και έδειξαν συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες εφαρµόζουν για την µουσειακή εκπαίδευση των μαθητών τους

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

- να βοηθήσουν τους χαρισµατικούς µαθητές να αξιοποιήσουν τη γνώση και εκτός των σχολικών χώρων,

- να βελτιωθεί ο πολιτιστικός διακρατικός διάλογος,

- να δημιουργήσει έναν χώρο κοινωνικοποίησης χαρισματικών µαθητών,

- να ευαισθητοποιηΘούν σχετικά µε τη σηµασία των χώρων εκτός του σχολείου, όπως τα µουσεία, ως τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

- να αποδοθεί σημασία σε ιδέες για δραστηριότητες εκτός σχολείου,

- οι μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση και να μπορούν να κάνουν ενηµερωμένες επιλογές για ένα ευρύ φάσµα αντικειμένων από διαφορετικές πολιτισµικές πηγές,

- να αξιοποιούν δηµιουργικά τον µουσειακό πλούτο για να αποκτήσουν ακαδηµαϊκές και καλλιτεχνικές δεξιότητες.

Η καινοτομία του έργου έγκειται στη δημιουργία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε μουσεία, αναφορικά µε τα ιστορικά εκθέµατά τους.

O οδηγός και τα µαθήματα, που θα προετοιμάσουν οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, θα καταστήσουν τα αποτελέσµατα αυτού του έργου ιδιαίτερα σηµαντικά και ωφέλιμα για την εκπαιδευτική κοινότητα.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ