• Άνθρωπον ουκ έχω…

    Αναρτήθηκε στις:13-09-16 21:06

    Γράφει ο Ηλίας Αθ. Καραθάνος Η εν επικεφαλίδι ρήση αποτελεί το παράπονο που εκφράζει το καταστάλαγμα...

    Περισσότερα...