• Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

    Αναρτήθηκε στις:14-12-17 12:24

    Οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, οι αριθμοί και τα μαθηματικά σύμβολα όχι… Ο Αρχιμήδης θα μνημονευτεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί...

    Περισσότερα...