Αναρτήθηκε στις:17-02-16 08:48

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Με τριάντα οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη

Σήμερα και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-02-2016 συνεδριάσεως.

● Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 τροποποίηση – συμπλήρωση των πινάκων των κωδικών δεκτικών έκδοσης ΧΕΠ, και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ακύρωση της σχετικής αριθμ. 3/87/28-01-2016 απόφασης της Ο.Ε.).

● Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου» προϋπολογισμού € 4.002.000,00 με ΦΠΑ.

● Απόφαση επί της από 21-01-2016 ένστασης της Κ/ξίας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» κατά του από 18-01-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-12-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού € 3.220.000,00 με ΦΠΑ και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού ΕΔ.

● Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.

● Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Βερλέκη, μέχρι την 19-08-2016.

● Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 06-04-2016.

● Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», αναδόχου Δημητρίου Λαγού, μέχρι την 23-05-2016.

● Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη Χ.Θ. 84+500 προς Μόλιστα», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-04-2016.

● Έγκριση του Πρακτικού 4/28-01-2016 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 188.866,38 με ΦΠΑ.

● Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού € 10.660,00 με ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το γραφείο πληροφόρησης επιχειρηματιών και ευρύτερου κοινού του παραδοτέου 2.2 Εξοπλισμός του Έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P., το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».

● Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του ματαιωθέντος διαγωνισμού (αριθμ. 34/1913/14-12-2015 απόφαση της Ο.Ε.), με τίτλο «Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής για το έργο “Passengers and logistics information Exchange System” με ακρωνύμιο ARGES», προϋπολογισμού € 48.400,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

● Επικαιροποίηση της αριθμ. 32/1792//26-11-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη δαπάνη για την ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

● Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του κ. Δημοσθένη Γκοδώση, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.

● Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

● Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

● Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, Πανελληνίων και Διεθνών Διασυλλογικών Αγώνων Τζούντο και έγκριση σχετικών δαπανών.

● Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα αγάπης μεταξύ των ομάδων της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και της Μικτής ΕΠΣ Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.

● Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Σκοτωμένο - Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.

● Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση “Σπαρτιά” Δ.Δ. Κουκουλίων Άρτας», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.

● Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Κεραματών Άρτας» προϋπολογισμού € 21.000,00 με ΦΠΑ.

● Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Ταμπούρια – Μεσούντα, κατασκευή σαρζανέτ» αναδόχου Φώτη Στεφάνου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-05-2016.

● Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

● Απόφαση επί του αιτήματος της Λαμπρινής Γούλα, για καταβολή αποζημίωση εκ μέρους της Π.Ε. Άρτας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

● Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

● Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

● Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πρακτική άσκηση οκτώ (8) φοιτητών α΄ & β΄ εξαμήνου στην Π.Ε. Άρτας.

● Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για: α) Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Αρίλλα Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω καθιζήσεων και καταπτώσεων, και β) αποκατάσταση βατότητας δευτερεύοντος εθνικού δικτύου (Νεράιδα - Βροσύνα) της ΠΕ Θεσπρωτίας λόγω καταπτώσεων, βάσει των αριθμ. 126357/5318/11-12-2015 και 3052/103/13-01-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα και των αριθμ. 34/1910/14-12-2015 και 2/81/19-01-2016 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

● Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου και Τσότση Ευφροσύνης, στα Τίρανα Αλβανίας από 22 ως 25-02-2016, για τη συμμετοχή τους, ως διοικητή και μέλος της ομάδας έργου αντίστοιχα, στο συνέδριο του έργου «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage» του προγράμματος IPA ADRIATIC CBC και έγκριση των σχετικών δαπανών.

● Έγκριση μετακίνησης της Σεϊτανίδου Γιολάνδας, υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 26-02-2016 για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τίτλο «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

30. Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

● Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου-Τμήμα Προμηθειών), για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας (πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας), με δικές του διαδικασίες για το έτος 2016.

● Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

● Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2016.

● Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

● Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Π.Ε. Πρέβεζας, για εγκεκριμένη δαπάνη με τις αριθμ. 29/1626/30-10-2015 και 30/1670/09-11-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για την προμήθεια ενός βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, η παραλαβή του οποίου δεν ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2015.

● Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, Μιχαήλ Κουμπή, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στα σεμινάρια αρχικής κατάρτισης εξεταστών υποψηφίων οδηγών Ελαφρών Οχημάτων, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από 15-02-2016 έως 19-02-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

● Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 15-02-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 13163/652/15-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι-Βοβούσα και επαρχιακή οδό προς Βρυσοχώρι του Δήμου Ζαγορίου, στην επαρχιακή οδό προς Οξυά του Δήμου Κόνιτσας, στην επαρχιακή οδό Βοτονόσι-Μέτσοβο του Δήμου Μετσόβου και στην επαρχιακή οδό Πράμαντα-Αμπελοχώρι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

● Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση I.F.T. που διοργανώνεται στο Βελιγράδι της Σερβίας, το διάστημα 18-21/2/2016.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img