Αναρτήθηκε στις:09-02-16 18:10

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσκλήσεις για το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ


Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσκλήσεις για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο κύκλους προσκλήσεων.

Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν:

• Περί τις 1000 υφιστάμενες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

• Για τη δράση «Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές προτάσεις θα λαμβάνουν επιχορήγηση έως 60.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

• Προϋπολογισμό από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ μπορούν να έχουν οι προτάσεις στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ.

• Στο 100% ορίζεται το ποσοστό της ενίσχυσης που θα λάβουν για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας όσοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι, ενταχθούν στη δράση «Ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Που απευθύνονται

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους. Στόχος είναι η ενίσχυση των παραγωγικών στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, με γνώμονα την ενίσχυση της απασχόλησης. Η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η κρίση επιβάλλει μέρος του σχεδιασμού να εστιάσει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων στα πλαίσια της νέας αναπτυξιακής πορείας που χαράσσει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα δίνουμε, επίσης, στην οικολογική διάσταση του σχεδιασμού.

Σε επίπεδο τομέων εστιάζουμε 8 βασικοί άξονες για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης»:

1. Αγρο-διατροφή

2. Βιοεπιστήμες, Υγεία - Φάρμακα

3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

4. Ενέργεια

5. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

6. Μεταφορές

7. Υλικά – κατασκευές

8. Τουρισμός – Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img