Αναρτήθηκε στις:28-03-24 18:27

Ειδική διατραπεζική αργία: Τι ισχύει για τις πληρωμές και τη λειτουργία των τραπεζών


Ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών είναι η 29η Μαρτίου και 1η Απριλίου 2024, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Έτσι, παρ’ όλο που τα καταστήματα τραπεζών θα είναι ανοιχτά, οι διατραπεζικές συναλλαγές θα επηρεαστούν από την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, μέχρι και την Δευτέρα 1η Απριλίου.

Λόγω της ειδικής διατραπεζικής αργίας, παράταση θα δοθεί στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων του ΕΦΚΑ, αλλά και στην καταβολή οφειλών στην ΑΑΔΕ.

Ανοιχτές οι τράπεζες


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό.

Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Ποιοι επηρεάζονται


Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.


3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.

4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Κατά τις ημέρες ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων φορέων και της πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, τις ίδιες ημέρες, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα τους με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024.

ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής εισφορών και δόσεων


Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δίνεται παράταση στις προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων από τον ΕΦΚΑ μέχρι και την Τρίτη 02/04/2024.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά την προθεσμία καταβολής των κάτωθι:


1) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024,

2) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024,

2) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ,

3) ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κλπ, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου 2024 και

4) δόσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών/ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω παράταση δεν αφορά την προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024 (01/2024), εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024 (02/2024), η οποία λήγει, όπως έχει καθοριστεί, τη Δευτέρα 01/04/2024.

Παράταση και για πληρωμές στην εφορία


Τέλος, παράταση παίρνουν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα -δηλαδή μέχρι και τις 2 Απριλίου 2024- και οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη εφορία και των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του ΥΠΕΘΟ.

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων που λήγουν την Παρασκευή 29/3 και τη Δευτέρα 1/4 δεν επηρεάζονται από την τραπεζική αργία και παραμένουν αμετάβλητες.

naftemporiki.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img