Αναρτήθηκε στις:07-02-19 15:22

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Αύριο Παρασκευή και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

(Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-01-2019 συνεδρίασης)


1. Έγκριση του από 04-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσή της με αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου», προϋπολογισμού € 470.000,00 με ΦΠΑ.

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης Αγίου Σπυρίδωνα – Βίγλας – Ράχης με επαρχιακή οδό προς Κορωνησία» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας» προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού “Αλώνια” στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

6. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ για τις ανάγκες δοκιμασίων και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας - Β΄ φάση».

8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Καλαμά στη γέφυρα Κορύτιανη στην περιοχή Σπόκια».

9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και άρση επικινδυνότητας στο χώρο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων».

10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ποταμού Αχέροντα από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή Αχέροντα -Γλυκής».

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή ξηρών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μενίνα – Κορύτιανη – Άγιος Γεώργιος».

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξηρών πλατάνων στην περιοχή Τύριας εντός του ποταμού».

13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας μετά από πλημμυρικά φαινόμενα προς την Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (προμήθεια υλικών)».

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση περιοχής Καταρράκτη Άρτας που υπέστη ζημιές από χιονοστιβάδα (προμήθεια υλικών)».

15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στη θέση ‘Βαρσε’ της επαρχιακής οδού Καρτερίου – Πέρδικας (προμήθεια υλικών)».

16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη 14η επαρχιακή οδό στην Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - λοιπές εργασίες επαρχιακής οδού Ιωαννίνων - Δαφνούλας ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «Ντούλιας Χ. Παναγιώτης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-05-2019.

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Πετροβουνίου και Ποτιστικών και Βαπτιστής λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα», αναδόχου «Σεβαστής Δ. Ράπτη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-05-2019.

21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Τ.Κ. Κουκλιών Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».

22. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Ηγουμενίδου Βασιλικής, και Λώλη Παναγιώτας, στο Μπάρι της Ιταλίας από 19 έως 21-02-2019 για τη συμμετοχή τους σε τεχνική συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωίτσας Παπαρούνα, Αναστασίας Μάνη, Αναστασίας Γεωργίου, Μαρίας Κυριακοπούλου, Ιωάννας Πατουλίδου και Ασημούλας Γαβριηλίδη, στην Αθήνα, την 25-02-2019 για τη συμμετοχή σε σεμινάριο που διοργανώνει η «Οικονομοτεχνική SEMINARS Α.Ε.», με θέμα«Εκπαίδευση Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)- ΕΣΠΑ 2014-2020».

24. Έγκριση σύστασης καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) λογαριασμού, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στα πλαίσια της Πρόσκλησης 44, έγκριση των όρων της ειδικής σύμβασης, μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (καταθέτης), Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέα διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Ηπείρου για την υπογραφή της.

25. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών για την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της παρουσίασης προμελέτης για την αποκατάσταση του παραδοσιακού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Διλόφου.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, για την συμμετοχή του στο επιστημονικό συνέδριο που οργανώνει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στην Αθήνα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019 με αντικείμενο την αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την ανωτέρω Αρχή.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συνολικά 50 δίσκων SSD (25 χωρητικότητας 250 GB και 25 χωρητικότητας 120 GBαντίστοιχα), για την αναβάθμιση των Η/Υ των σταθμών εργασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Εκτυπωτών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας για τα μέλη της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εύρυθμη λειτουργία της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας των μελών της, στις αυτοψίες που πραγματοποιούν στις πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες του Νομού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατά τη διάρκεια αντίξοων καιρικών συνθηκών.

31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Τελικού Κυπέλλου Χάντμπολ Γυναικών στις 16-17/02/2019.

32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την έκδοση ηλεκτρονικού και έντυπου GLUTEN FREE χάρτη Ηπείρου.

33. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των παραδοσιακών προϊόντων της Ηπείρου στη Σιγκαπούρη στις 28-03-2019.

35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο στο Ντουμπάι.

36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Ι.Μ.Τ.Μ. 2019», που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ το διάστημα 12-13/02/2019.

37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας και παρουσίασης των παραδοσιακών προϊόντων της Ηπείρου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 09-02-2019 στο πλαίσιο της έκθεσης HO.RE.CA.

38. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.

39. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «I.F.T. 2019», που διοργανώνεται στο Βελιγράδι της Σερβίας, το διάστημα 21-24/02/2019.

40. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FREE 2019»,που διοργανώνεται στο Μιλάνο της Ιταλίας, το διάστημα 10-12/02/2019.

41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του έργου “APPROVE” - AdvancingPublicParticipationandStakeholderEngagementfortheImprovementofrenewableenergypolicies (PGI05543),του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG EUROPE.

42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Δ/νσεων A΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.

43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων αποστράγγισης στα όρια των Δ.Δ. Λογγάδων και Βασιλικής».

44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Νικολίτσι Πρέβεζας».

45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων στη θέση Γυαλί Παλαιοχωρίου».

46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τμήματος κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων».

47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης Καλαρρύτικου ποταμού στα όρια της Κηπίνας».

48. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

50. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, Γεωργίου Ψωμά και Ιωάννη Δήμου,στο Βελιγράδι της Σερβίας, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «I.F.T. 2019», που διοργανώνεται το διάστημα 21-24/02/2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

51. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-11-2018 διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αθαμάνιο - Τετράκωμο», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α.

52. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Παλεολάκκα Τ.Κ. Τετρακώμου ΠΕ Άρτας από Ε.Ο Αθαμάνιο – Τετράκωμο», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

53. Έγκριση του από 29-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Τραπεζάκι Τ.Κ. Διστράτου μέσω της επαρχιακής οδού αριθμ. 18», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.

54. Έγκριση του από 05-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επί της επαρχιακής οδού Γαβριά – Ψαθοτόπι – Παχυκάλαμος», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

55. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-01-2019 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση του δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες από Τ.Κ. Καλαμιάς έως Ιόνια Οδός», προϋπολογισμού 56.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία κανένας μειοδότης δεν προσήλθε και έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου παραπλεύρως τάφρου στην περιοχή Περάνθης» προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.

57. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2018», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.

58. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 30-06-2019.

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή: α)του Αρχικού Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού ΠΕ Άρτας έτους 2017 (Συμμετοχή Δημοσίων Επενδύσεων) και β) του Αρχικού Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού ΠΕ Άρτας έτους 2018 (Συμμετοχή Δημοσίων Επενδύσεων) του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000013 «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού» (Υποέργο: Αγροτικός εξηλεκτρισμός ΠΕ Άρτας ετών 2015-2019).

60. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019).

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ (2014-2020)», της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

62. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Νομού Θεσπρωτίας.

63. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην διοργάνωση με τον Ποδηλατικό Όμιλο Ηγουμενίτσας «ΑΠΕΙΡΟΣ» του ποδηλατικού αγώνα: WestCoastXCOMTBRace 2019».

64. Έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

65. Έγκριση του από 28-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αρέθουα και ενίσχυση πρανών», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

66. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/42, 43 και 44/5-2-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 05-02-2019, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Δεσποτικών – Άνω Ράχης ΠΕ Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα β) καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή Ταράνα Δήμου Πρέβεζας ΠΕ Πρέβεζας και γ) αποκατάστασης σπασμένου αναχώματος ποταμού Λούρου στην περιοχή Πέτρας ΠΕ Πρέβεζας.

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για κάλυψη αποζημίωσης για τη διενέργεια επιθεωρήσεων με αποζημίωση, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας της Υπηρεσίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2019.

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων Π.Ε. Πρέβεζας, για την υλοποίηση έργων στη λιμνοθάλασσα Τσοπέλι.

69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, για τα έτη 2019 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού 70.868,60 € με Φ.Π.Α.

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2019.

72. Έγκριση του Πρακτικού 2/06-02-2019 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 650,00 με ΦΠΑ, για το έργο «Υπηρεσίες δημοσιότητας και προβολής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860009 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

73. Έγκριση του από 05-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

74. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ, μέχρι την 30-04-2019.

75. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

76. Έγκριση παραχώρησης χώρων του Β’ Διοικητηρίου Ιωαννίνων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

77. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) στο πλαίσιο της παραχώρησής του στο εργαστήριο MSS-NDE του τμήματος μηχανικών επιστήμης των υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ