Αναρτήθηκε στις:21-11-18 14:09

Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Φ προς Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή


Κύριε Διοικητά,


Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να θίξουμε ένα πονεμένο ζήτημα που μας ταλαιπώρησε και φέτος και δεν είναι άλλο από τις ετεροχρονισμένες βεβαιώσεις αποδοχών φορέων του δημοσίου τομέα. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι τεράστιο καθώς κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με πρόστιμα συνεπής φορολογούμενοι που υπέβαλαν νωρίς τη φορολογική τους δήλωση και έπειτα δεν πληροφορήθηκαν-αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να προβούν σε τροποποιητική δήλωση εντός της αρχικής προθεσμίας. Επίσης διαπιστώνουμε κατά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αναδρομικών φορολογικού έτους 2016 πως σε κάποιους φορολογούμενους είχαν σταλεί νέες διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών χωρίς όμως να υπάρξει καμία ενημέρωσή τους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Κύριε Διοικητά γνωρίζουμε πολύ καλά και βλέπουμε την πρόθεση που έχετε για εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ. Το αποτέλεσμα φαίνεται με τη διαλεύκανση σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής και οικονομικών εγκλημάτων. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αποφασίστε να εκπληρώσετε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των φοροτεχνικών για τη μη επιβολή προστίμου στις τροποποιητικές δηλώσεις όταν υπάρχει εμπρόθεσμη αρχική, ειδικά σε αυτές οι οποίες δεν τροποποιούν το φορολογικό αποτέλεσμα, βάσει και των αντίστοιχων αποφάσεων που έχει εκδώσει κατά καιρούς η ΔΕΔ. Είναι επιτακτική ανάγκη καθώς ταλαιπωρούνται άδικα λογιστές φοροτεχνικοί και εφοριακοί υπάλληλοι αναλώνοντας πολύτιμες εργατοώρες σε διαδικασίες άνευ ουσίας.

Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση και επίλυση των ζητημάτων που προαναφέραμε στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ