Αναρτήθηκε στις:28-05-24 15:11

Προσφυγή της Περιφέρειας για την υπόθεση «Λούρου»


«Είμαι υποχρεωμένος για την υπόληψή μου, για τους εργαζόμενους και τον ανάδοχο του έργου, τους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής του Λούρου να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή προστίμου για τις εργασίες προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα που έγιναν σε τμήμα της κοίτης του ποταμού τον Οκτώβριο του 2022», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εισηγούμενος στην Περιφερειακή Επιτροπή το θέμα της άσκησης ένδικων μέσων στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι παρεμβάσεις έγιναν για αντιπλημμυρική προστασία, μετά από προηγηθέν πλημμυρικό φαινόμενο το οποίο είχε προκαλέσει ζημιές σε ιδιοκτησίες, πλημμυρίζοντας και τμήμα της Εθνικής οδού, ανέφερε ότι είχαν γίνει αιτήματα από κατοίκους και επαγγελματίες, οι εργασίες εκτελέστηκαν από ανάδοχο- κάτοικο της περιοχής, επισημαίνοντας ότι αυτές έγιναν σε περίοδο που ήταν σε ισχύ η «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης».

Επεσήμανε δε ότι για δύο παρόμοιες υποθέσεις, που εξετάστηκαν μετά από καταγγελίες του Δήμου Δωδώνης, το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εξέδωσε διαφορετικές αποφάσεις. Στην μεν περίπτωση του Αχέροντα, κατέγραψε μόνο ως μη σοβαρή παράλειψη, τη μη ενημέρωση για τις παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη δε περίπτωση του Λούρου κατέληξε σε εντελώς διαφορετική εισήγηση- απόφαση, για επιβολή προστίμου.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img