Αναρτήθηκε στις:16-07-19 11:52

Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου


Κλειστή θα παραμείνει με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων), λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του δρόμου, η οδική σύνδεση Άνω Καλεντίνη - Διχομοίρι - Ρετσιανά - Καστανιά στη θέση Μαραθόρεμα Διχομοιρίου από Τρίτη 16 Ιουλίου και για 20 μέρες περίπου.

Η κίνηση των οχημάτων από την Άνω Καλεντίνη προς την ορεινή περιοχή θα γίνετε μέσω Τυμπά - Διχομοιρίου, ενώ η κίνηση προς την Άνω Καλεντίνη και Άρτα θα γίνεται μέσω Διχομοιρίου - Τυμπά.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ