Αναρτήθηκε στις:19-03-19 10:33

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης/18-2-2019 συνεδρίασης Π.Σ.

2. Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2019

3. ‘Έγκριση προκαταβολής ευρωπαϊκής συμμετοχής για τα έργα “APPROVE-Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable energy policies (PGI05543)και“RESOR - Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions” PGI05092) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Εν τω μεταξύ στις 3.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων Περιφέρειας Ηπείρου 2018». Επίσης θα γίνει η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης».

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ