Αναρτήθηκε στις:16-01-19 15:55

Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: Αίτηση χρηματοδότησης για υποδομές ύδρευσης


Κατατέθηκε στις 15 Ιανουαρίου από το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη αίτηση χρηματοδότησης για τις υποδομές ύδρευσης προϋπολογισμού: 3.633.324,00 ευρώ με Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Aντικείμενο πρότασης

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Σκοπός πρότασης

Εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του συνόλου των Δ.Ε. του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με στόχο τη μείωση κατά 60% των καταγεγραμμένων ως πραγματικές απώλειες.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ