Αναρτήθηκε στις:08-11-18 12:51

Ανανέωση και έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ


Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας ανακοινώνει ότι την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 ξεκινά η ανανέωση αλλά και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας & από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:

1.α) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογο- ανατομικό

Ποσοστό αναπηρίας (67%) και η διάρκεια ισχύος ή

β) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων του Δήμου για όσους λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή στο μητρώο της Π. Ε. Άρτας για όσους λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ή

γ) Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα στην οποία θα πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% και η διάρκεια ισχύος της.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς Δ/νσης του τόπου διαμονής (δίδεται από την Υπηρεσία)

4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ., φορολογικού έτους 2017.

5. Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας (Προσκομίζεται με την παραλαβή της κάρτας)

Σε περίπτωση έκδοση νέας κάρτας απαιτείται επιπλέον δυο πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις πρόσφατες φωτογραφίες για Τυφλούς και άτομα με Β.Ν.Κ. που δικαιούνται δελτίο συνοδού.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ