Αναρτήθηκε στις:10-11-17 12:38

Δράσεις της Εταιρίας Ε.Α.Γ. και προοπτικές του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αρτινών Γυναικών


Ο Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αρτινών Γυναικών γεννήθηκε το 2016 από την Εταιρία Εθελοντισμού Αρτινών Γυναικών, η οποία παραδίδει την σκυτάλη της κοινωνικής δράσης στον Σύλλογο που ίδρυσαν τα μέλη, οι εθελόντριες και οι φίλες της Εταιρίας, ώστε να συνεχίσει αυτός το κοινωνικό έργο αλληλεγγύης, προσφοράς και αγάπης με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη και επιτυχία.

Ο νέος Σύλλογος φιλοδοξεί να διοργανώσει καλύτερα την κοινωνική του δράση, να απλωθεί περισσότερο στην Αρτινή κοινωνία, να εκσυγχρονίσει τις μεθόδους λειτουργίας και επικοινωνίας με τα μέλη, τους φίλους, τους άλλους κοινωνικούς φορείς και τις αρχές της Άρτας, καθώς και ολοκλήρου του Νομού και της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ όλων των Αρτινών Γυναικών και κατ' επέκταση όλων των Αρτινών πολιτών.

Μεταξύ των κύριων στόχων του είναι η προσφορά φιλικής κοινωνικής υποστήριξης σε όλες τις Αρτινές γυναίκες, και η εθελοντική κοινωνική φροντίδα για τις άπορες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες της Άρτας.

Συγκεκριμένα στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής για τον σκοπό και τους στόχους του Συλλόγου:

"Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, όλων των Αρτινών Γυναικών και κατ' επέκταση όλων των Αρτινών πολιτών. Η συνένωσή τους με στενούς δεσμούς έμπρακτης φιλίας και υποστήριξης, με εθελοντική κοινωνική δράση, μέσα από τις δραστηριότητες του Συλλόγου, που αποσκοπούν στην βελτίωση των συνθηκών της ζωής σε βιοτικό, πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο όλων των Αρτινών Γυναικών.

Οι στόχοι που θέτει ο Σύλλογος για την επίτευξη του σκοπού του είναι οι εξής:

1. Να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

2. Να υποστηρίζει τα Μέλη του προστατεύοντας τα συμφέροντά τους σε ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό επίπεδο.

3. Να προάγει τα αιτήματα των γυναικών προς κάθε αρμόδιο φορέα.

4. Να δημιουργήσει Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των απόρων οικογενειών και των μοναχικών ατόμων που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του νομού της Άρτας και που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα προσωπικά ή οικογενειακά.

5. Να συγκροτήσει ομάδα έρευνας, μελέτης και συζήτησης των γυναικείων κοινωνικών προβλημάτων.

6. Να δημιουργεί και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με άλλα συγγενή σωματεία και κοινωνικούς φορείς στην Άρτα, στην Περιφέρεια Ηπείρου και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης να συμμετέχει στις δράσεις της Γραμματείας Ισότητας στην Ελλάδα και να συνεργάζεται με το Γραφείο Ισότητας των Γυναικών στην Άρτα.

7. Να προάγει τον διάλογο και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με κοινωνικούς φορείς διεθνώς που εκπροσωπούν τις γυναίκες και γενικότερα ενδιαφέρονται για την οικογένεια ή εμπεριέχουν στο καταστατικό τους και στη δράση τους αντιστοίχως άρθρα και σχέδια για την προστασία του θεσμού της οικογένειας και την βελτίωση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής θέσης της γυναίκας.

8. Να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο τρόπο που θα αποβλέπει στην ανάδειξη των προβλημάτων και την υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση για τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες στο οικογενειακό, εργασιακό και εν γένει κοινωνικό περιβάλλον, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, και να φροντίζει για την επίλυσή τους σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς.

9. Να καλλιεργεί την επικοινωνία με τους Απόδημους Έλληνες και ιδιαίτερα Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να επιδιώκει συνεργασία με τους Συλλόγους των Αποδήμων Ηπειρωτών σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς και κοινωνικής ανθρωπιστικής δράσης".


ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ιδρύθηκε το 2001 στην Άρτα.

- Εθελοντικός φορέας, Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

- Ο σκοπός της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ήταν αποκλειστικά κοινωφελής.

- Κύριο μέλημά της ήταν η κοινωνική αλληλεγγύη µε στόχο τον ανθρωπισμό, την φιλανθρωπία και τον πολιτισμό.

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ ανέπτυξε δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής πρωτοβάθμιας φροντίδας.

- Προσέφερε υπηρεσίες υποστήριξης για την βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης.

- Ειδικότερα στήριξε την γυναίκα, την μητέρα, το παιδί, την οικογένεια σε κάθε μορφή (πολύτεκνη, μονογονεϊκή), τους νέους και τους υπερήλικες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά, οικογενειακά και άλλα προβλήματα.

- Για την εκπλήρωση των στόχων της μεταξύ των άλλων πραγματοποιούσε:

- Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων, ενδυμάτων, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ειδών νοικοκυριού και άλλων αγαθών.

- Συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την ενίσχυση απόρων οικογενειών, ανέργων και υπερηλίκων µε πολύ χαμηλή σύνταξη.

- Οργάνωση φιλανθρωπικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- Έκδοση βιβλίων, περιοδικών κ.α. που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα µε τους στόχους της Εταιρίας.

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ έχει εκδόσει δύο ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ και μία ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, µε έργα Αρτινών Συγγραφέων. Έχει συγκεντρώσει στοιχεία για την έκδοση ενός νέου βιβλίου, για να προβάλει τη ζωή και τη δράση των Ηπειρωτών, που έζησαν εκτός Ελλάδος και δημιούργησαν πνευματικό και συγγραφικό έργο, μέσα από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, υπηρετώντας την πατρίδα, την επιστήμη, την τέχνη, τον άνθρωπο, κρατώντας πάντοτε μέσα στην καρδιά τους σαν φυλακτό την αγάπη της Ηπειρώτικης γης.

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ έχει διοργανώσει έξι ομαδικές Εκθέσεις Ζωγραφικής: Οι τέσσερεις έγιναν με την συμμετοχή ερασιτεχνών Αρτινών Ζωγράφων, το 2001 στο Μ/Φ Σύλλογο "ΣΚΟΥΦΑΣ", το 2006 στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ", το 2011 στα Γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, το 2015 στην Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας "Γιάννης Μόραλης". Οι άλλες δύο ήταν Εκθέσεις παιδικού σχεδίου και έγιναν με την συμμετοχή μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων της Άρτας, το 2004 στο Α' Δημοτικό Σχολείο με θέμα: "Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα", και το 2012 στα Γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, με θέμα: "Χριστουγεννιάτικη-Πρωτοχρονιάτικη Κάρτα".

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ για την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο βραβεύτηκε τρεις φορές:

- Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ το έτος 2002 στον εορτασμό για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, στην Αθήνα.

- Από τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» το 2005 µε το ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην Άρτα.

- Από την ΠΑΝΗΠΕIΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ στις 7/02/2010 στην κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση «Η Πίτα του Ηπειρώτη», για την σημαντική εθελοντική κοινωνική και πολιτιστική προσφορά της.

img

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ