Αναρτήθηκε στις:13-09-16 21:49

Μήνυμα σεβασμιοτάτου μητροπολίτη κ. Ιγνατίου για το νέο σχολικό έτος


Μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρχίζει ἡ νέα Σχολικἠ χρονιά.

Εὔχομαι στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων ὑγεία, ὑπομονή, φωτισμὸ καὶ δύναμη στὸ ὕψιστο καὶ δύσκολο ἔργο τους.

Εὔχομαι ἐπίσης στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες ὅλων τῶν τάξεων καλὴ πρόοδο και ἐπιτυχία στὸν ὄμορφο ἀγώνα τῆς μάθησης.

Ξεχωριστὲς καὶ ἐγκάρδιες οἱ εὐχὲς μου καὶ τὰ συγχαρητήριά μου πρὸς τοὺς ἐπιτυχόντες ἐφέτος στὰ ἀνώτερα καὶ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ πρὸς ὅλους τοὺς σπουδαστὲς καὶ τοὺς φοιτητές μας, οἱ ὁποῖοι διεξάγουν ἕνα δύσκολο ἀγώνα, κάτω ἀπὸ τὸ φάσμα τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀβεβαιότητας και ἀνασφάλειας καὶ τῆς ἀπαξίωσης τῶν σπουδῶν τους.

Ἐπιτρέψατέ μου πολὺ νὰ κάμω καὶ μιὰ ἀναγκαία ἐπισήμανση πρὸς ὅλους, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καὶ στὴν μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία μας, ὅτι ἀληθινὴ παιδεία εἶναι αὐτὴ ποὺ συνδυάζει τὴν παίδευση τοῦ νοῦ καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Τὴν ἀπόκτηση γνώσεων καὶ τὴν κατάκτηση καὶ ἄσκηση τῶν ἀρετῶν.

Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται σωστὴ ἀξιολόγηση καὶ ἱεράρχιση τῶν ἐπιδιώξεων σας, ἀνάλογος προγραμματισμός, ἰσχυρὴ θέληση, συντονισμένες προσπάθειες, ἔντονος καὶ συνεχὴς ἀγώνας καὶ ἀξιοποίηση τῶν διαχρονικῶν καὶ καθοριστικῶν γιὰ τὴ ζωή σας μηνυμάτων, ὅπως αὐτὰ καθορίζονται μέσα ἀπὸ τὴν μακροχρόνια καὶ καταξιωμένη ἐθνική, πολιτιστικὴ καὶ ἐκκλησιαστική μας παράδοση καὶ κληρονομιά.

Ἄρτα, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ