Αναρτήθηκε στις:30-01-16 19:08

Περιφέρεια Ηπείρου: Εξετάσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου 2016


Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η τελευταία προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17) είναι μέχρι την Δευτέρα 15-02-2016. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 22-02-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

● Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων - Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130

● Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας - Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512

● Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας - Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184

● Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας - Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112

● Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κ. Ζαχαράκης: 210-8208827, 210-8833459 & 210-8216480

Παράβολο εξετάσεων μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img