Αναρτήθηκε στις:25-06-16 16:35

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

● Απόφαση σχετικά με την μεταφορά σκουπιδιών της Λευκάδας

● Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ»

● Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων για συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

● Έγκριση Εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Αρταίων 2014-2020

● Συμπλήρωση της αριθ. 34/2016 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου. Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα Νέος ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ για το έτος 2016

● Πρόσληψη δύο(2) Ηλεκτρολόγων με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για επείγουσες και εποχικές ανάγκες του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού

● Τροποποίηση της αριθμ. 300/2015 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου

● Αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2016 (αριθμ. 188/2016 Α.Ο.Ε)

● Διόρθωση της αριθμ. 120/2016 Α.Δ.Σ. που αφορούσε σε επιτροπή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

● Τροποποίηση της αριθμ. 50/2015 Α.Δ.Σ. για «Σύσταση επιτροπής για την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου»

● Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων στη θέση Ρόγγια και Αραμπάδες της Τ.Κ. Γαβριάς

● Διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από λάθος χρέωση

● Παραχώρηση αίθουσας του Δη, Σχολείου Πλησιών για στέγαση του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας και του Συν/σμού Ιδ/των Ε.Δ.Χ.Π.Ε. Άρτας «Ο Άγιος χριστόφορος»

● Επιχορήγηση Πολ. Συλλόγου Πιστιανών

● Αγορά λευκώματος για το Γιάννη Μόραλη

● Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2016 και Απολογισμού – Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2015 του ΤΟΕΒ Γλυκορίζου Άρτας

● Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

● Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών (ΠΑΝΤΑ-● Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών

● Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κωστακιών, Κεραματών, Λιμίνης»

● Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας ( αριθμ. 12/2016 Α.Λ.Τ.)

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ