Αναρτήθηκε στις:22-04-19 13:07

Υπογράφηκε η χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας


Χρηματοδότηση ύψους 2.5 εκατ € ενέκρινε η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ήπειρο στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 100% το δημοτικό κολυμβητήριο της Άρτας με 998.820 € και το κλειστό κολυμβητήριο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) με 1.460.396 €.

Στο πλαίσιο του έργου, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Άρτας αφορούν σε:

- Αντικατάσταση λέβητα - καυστήρα θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών

- Εγκατάσταση Αερόψυκτη Αντλίας Θερμότητας θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών

- Εγκατάσταση ηλιακού θερμικού συστήματος

- Αντικατάσταση λέβητα - καυστήρα θέρμανσης χώρων

- Εγκατάσταση πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού (VRV)

- Εγκατάσταση μονάδας αερισμού - εξαερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας

- Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Ζ.Ν.Χ.

- Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα

- Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (Θερμική Ζώνη) και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (ΜΘΧ)

- Αναβάθμιση Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

- Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30% . Η εξοικονόμηση αυτή που μεταφράζεται σε μικρότερο λειτουργικό κόστος, θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου 5 μήνες το χρόνο.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ