Αναρτήθηκε στις:22-04-19 12:27

Πασχαλινό Μήνυμα του Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλίνικου


Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, «εἰρήνη ὑμῖν».

Δέν εἶχε κοπάσει ὁ σάλος στήν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. Νόμιζε κανείς, ὅτι τό μανιασμένο πλῆθος τοῦ λαοῦ, πού εἶχε φτάσει στό Πραιτώριο καί εἶχε πάρει τόν δρόμο γιά τόν λόφο τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ἐξακολουθοῦσε, νά φωνάζει: «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν...». Οἱ Μαθητές, πληγωμένοι ἀπό τά θλιβερά γεγονότα, μέ τόν φρικτό θάνατο τοῦ Διδασκάλου, ἔβλεπαν τά ὄνειρά τους, νά σβήνουν, ἄδοξα καί τραγικά. Κλεισμένοι στό ὑπερῶο τῆς Σιών, ἔνιωθαν, νά εἶχε γεμίσει ἡ ψύχη τους, μέ βαθειά θλίψη.

Ξαφνικά «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ἔστη εἰς τό μέσον, καί λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν....». Τρόμαξαν οἱ Μαθητές, ὅταν Τόν εἶδαν ἀνάμεσά τους. Νόμισαν, πώς ἦταν κάποιο φάντασμα. Ἐκεῖνος ὅμως, σκόρπισε σέ ὅλους τήν ἀναστάσιμη χαρά Του. Οἱ μαθητές ἀπαλλάχτηκαν ἀπό τόν πόνο καί τήν θλίψη· ἔνιωσαν βαθειά τήν παρουσία Του κι ἕνα χαμόγελο ἁπλώθηκε στά πρόσωπά τους· «ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον», μᾶς λέγει ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής. Ἀπό τότε, οἱ δύο λέξεις, πού ψέλλισαν τά χείλη τοῦ Διδασκάλου, ἀντιλαλοῦν διαρκῶς στά αὐτιά τους· «Εἰρήνη ὑμῖν....». Κόπασε ἡ τρικυμία τῆς ψυχῆς τους, τήν ὁποία εἶχε προκαλέσει ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτή ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ παρήγορος ἄγγελος στίς δοκιμασίες ὅλων μας. Ἀκόμη καί ὅταν ἔλθουν οἱ θλίψεις, ὁ πόνος καί οἱ ποικίλες καταιγίδες τῆς ζωῆς ὁ εἰρηνικός ἄνθρωπος δέν ἀνησυχεῖ, δέν ταράσσεται, δέν ἀπελπίζεται, γιατί ἔχει τήν δύναμη, τίς δυστυχίες ὁλότελα νά ἀφανίσει. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, στηριγμένη στήν ἀνυπόκριτη ἀγάπη, πού «ἔξω βάλλει τόν φόβον», μᾶς ἐξασφαλίζει μιά ἀδιατάρακτη ζωή· μᾶς τονώνει τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα, στήν ἀγάπη καί τήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ γεμίζει καί σήμερα τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, μέ τά ἀνεκτίμητα δῶρα της· τήν χαρά καί τήν γαλήνη. Δημιουργεῖ εἰρηνικές, ἅγιες σχέσεις, πού σκορπίζουν εὐτυχία στήν οἰκογένεια, διότι τότε, στό κάθε σπίτι, βασιλεύει ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονή, ἡ εὐγένεια, ἡ καλοσύνη, ἡ ἐπιείκεια, ἡ ἀρμονία, ἡ ὁμόνοια.

Αὐτή ἡ φωνή τοῦ Λυτρωτοῦ ἐξακολουθεῖ καί σήμερα, νά ἀντηχεῖ στά βάθη τῆς καρδιᾶς ὅλων τῶν ἀνθρώπων· «Εἰρήνην τήν ἐμήν ἀφίημι ὑμῖν...». Εὔχομαι σέ ὅλους καί ἰδιαιτέρως στούς νέους μας καί στούς ἀποδήμους Ἀρτινούς, νά ἀκούσουμε τήν φωνή τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ καί εὐλαβικά, νά κλείσουμε μέσα μας, τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ


Ὁ Μητροπολίτης +ὁ Ἄρτης Καλλίνικοςimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ