Αναρτήθηκε στις:16-11-18 11:46

Θέσεις του τμήματος αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής


Διαπιστώσεις: Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται κατά 3% περίπου κάθε χρόνο. Βασικός κανόνας είναι να λυθεί το διατροφικό πρόβλημα του πληθυσμού με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται σήμερα κατά 85% μέσω των αλυσίδων. Αυτό σημαίνει όγκο παραγωγής και απαιτεί επαγγελματισμό στην παραγωγή, στη συσκευασία και στη διακίνηση (καθετοποίηση παραγωγής).

Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε για να δημιουργήσουμε νέα μοντέλα, πρέπει απλώς να μεταφέρουμε μοντέλα και να τα προσαρμόσουμε στη δική μας κοινωνία (μοντέλα Ολλανδίας – Νέας Ζηλανδίας).

Η μέση απόδοση ανά καλλιεργούμενο στρέμμα στην Ολλανδία είναι 1650 €, στο Ισραήλ 1350 €, στην Ελλάδα 280 €. Η Ελλάδα, σε σχέση με τις δύο παραπάνω χώρες, έχει πολύ καλύτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες και θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να πλησιάσει τα παραπάνω μοντέλα.

Η Άρτα είναι μια περιοχή που συνδυάζει κάμπο – ημιορεινά και ορεινά, ήπιο κλίμα, γόνιμα εδάφη και στο μεγαλύτερο μέρος πρόσβαση σε νερό με πολύ καλή αγωγιμότητα.

Εργαλεία: Δημιουργία μόνιμης επιτροπής απαρτιζόμενης από περιφέρεια – Δήμο – Γεωπονική σχολή (πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και φορείς (επιμελητήριο) για αντιμετώπιση και παρακολούθηση των προβλημάτων.

Παροχή κινήτρων για καθετοποίηση της παραγωγής.

Προτάσεις για καλλιέργειες και μοντέλα παραγωγής.

Ολοκληρωμένες μελέτες για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων (νερό του Αράχθου, κλειστό κύκλωμα).

Αξιοποίηση της Διεύθυνσης Γεωργίας στα μοντέλα παραγωγής και ελέγχου.

Έμφαση στις προτεινόμενες καλλιέργειες.

Κάμπος: μανταρίνι, πορτοκάλι, λεμόνι, αβοκάντο, ακτινίδια, κηπευτικά σε συνδυασμό με το γεωθερμικό πεδίο.

Ημιορεινά: ελιά, αμύγδαλο, καρύδια, αρωματικά φυτά.

Ορεινά κάστανο, καρύδι.

Κτηνοτροφία: Βασική μας πρόθεση: άσκηση νομοθετικού ελέγχου των καρτέλ.

Λύση: καθετοποίηση της παραγωγής, επώνυμα προϊόντα, βιολογικά προϊόντα.

Στήριξη των μετακινούμενων μονάδων.

Διαβούλευση, ενημέρωση για την αναγκαιότητα μεγάλων σχημάτων και καθετοποίηση της παραγωγής.

Μελισσοκομία: Η ποιότητα των οπωροκηπευτικών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γονιμοποίηση που η μέλισσα παίζει καθοριστικό ρόλο.

Άρα προτείνουμε το σχεδιασμό προγράμματος δάσωσης που να συνδέεται άμεσα με τις καλύτερες αποδόσεις των μελισσών.

Για τη σωστή γονιμοποίηση της ακτινιδιάς απαιτείται κυψέλη για 4 στρέμματα, δηλαδή στην Άρτα την περίοδο της γονιμοποίησης απαιτούνται περίπου 4.000 κυψέλες εξαιρώντας το πορτοκάλι που συμπίπτουν στην ανθοφορία.

Τράπεζα γης: Μεγάλες εκτάσεις γης του νομού μένουν ακαλλιέργητες και αναξιοποίητες. Η γη της Άρτας φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό άγονη και γερασμένη. Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες διαθέτουν μικρό κλήρο μοιρασμένο σε πολλά μικρά τεμάχια, που καθιστούν δύσκολη και ασύμφορη την παραγωγή.

Προτείνουμε: Οι εκτάσεις που είναι ακαλλιέργητες για τουλάχιστον 4 χρόνια παραχωρούνται προς χρήση για 20 χρόνια με το αντίτιμο ενοικίου που ισχύει ανά περιοχή. Το ενοίκιο θα αναπροσαρμόζεται κάθε 4 χρόνια.

Τα σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγής) έχουν άμεση πρόσβαση για τη χρήση αυτής της γης.

Η χρήση θα παραχωρείται στα μέλη της τα οποία θα τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζει το καταστατικό κάθε σχήματος.

Προτεραιότητα στην πρόσβαση θα έχουν νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ