• Πλανήτης γη

    Αναρτήθηκε στις:31-12-18 13:51

    Γράφει ο Ηλίας Αθ. Καραθάνος Πολλοί άνθρωποι κατοικούν στον τόσο φιλόξενο και παροχέα όλων των υλικών αγαθών, πλανήτη μας, γη. Αυτό αποτελεί κάτι, το οποίο μαθαίνουμε...

    Περισσότερα...