Αναρτήθηκε στις:14-07-18 17:06

Προκήρυξη οκτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων


Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

2. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ισοπεδωτή γαιών - γκρέϊντερ)

4. ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

5. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ