Αναρτήθηκε στις:19-06-18 15:43

3.400.000€ για αλιευτικό καταφύγιο Κόπραινας


Δημοπρατείται από την επιβλέπουσα υπηρεσία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το έργο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.400.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%.

Οι προσπάθειες του Δήμου Νικολάου Σκουφά οι οποίες ξεκίνησαν πριν δέκα περίπου χρόνια απέδωσαν καρπούς. Ο Δήμος από την πλευρά του, αφότου συνέταξε και ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη, την παρέδωσε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παίρνει σάρκα και οστά και παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (που λειτουργεί αρκετά χρόνια και στον απολογισμό του, έχει σημαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες φέρνουν κοντά στην Κόπραινα, επισκέπτες, κυρίως σχολεία, απ’ όλη την Ελλάδα, που στην κυριολεξία μαγεύονται απ’ το τοπίο, αλλά και την ιστορία του λιμανιού της Κόπραινας), οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, θα δώσει μια αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπό δημοπράτηση έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω εργασίες:

• Κατασκευή προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 170 m,

• Κατασκευή υπήνεμου μώλου μήκους 120 m,

• Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού προβόλου μήκους 25 m,

• Κατασκευή παραλιακού μετώπου συνολικού μήκους 60,20 m,

• Τοποθέτηση πλωτού προβλήτα μήκους 90 m,

• Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και στομίου,

• Έργα χερσαίας ζώνης,

• Απομάκρυνση εσωτερικών αναχωμάτων – βραχιόνων και αποκάλυψη – καθαρισμός του λιθόκτιστου τοίχου,

• Εγκατάσταση υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών,

• Ηλεκτροφωτισμός κρηπιδώματος και μώλων,

• Εγκατάσταση πυροπροστασίας,

• Εγκαταστάσεις περισυλλογής καταλοίπων, απορριμμάτων (λαδιών και σεντινόνερων).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 16-07-2018.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για την ένταξη του έργου αυτού και ιδιαίτερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ