Αναρτήθηκε στις:08-02-18 13:12

Αντιδράσεις για την μετονομασία


ΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Η Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ


Τους τελευταίους μήνες είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, για την συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω της Επιτροπής που συνέστησε ο κ. Υπουργός και στην οποία συμμετέχουν μέλη των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Το Τμήμα συμφωνεί απόλυτα με την πρωτοβουλία δημιουργίας του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα και στηρίζει το διάλογο με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και πολυθεματικού πόλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η συσταθείσα επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα το οποίο υπέβαλε στον κ. Υπουργό στις αρχές του 2018. Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, η επιτροπή φέρεται να προτείνει την μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», εντασσόμενο σε μονοτμηματική σχολή με την ίδια ονομασία, με έδρα την Άρτα.

Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη είναι πολύ αρνητική, τόσο για τους φοιτητές του προτεινόμενου Τμήματος όσο και για την ακαδημαϊκή υπόσταση της νέας Πανεπιστημιακής δομής που πρόκειται να συγκροτηθεί. Η προτεινόμενη ονομασία, με τον προσδιορισμό «Εφαρμογών», ανάγεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο χωρίς ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν απαντάται σε άλλο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως εκ τούτου εκφράζεται η πλήρης αντίθεση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στην ενδεχόμενη μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Αντίθετα, η ονομασία ως «Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» είναι πλέον δόκιμη, με σαφή και προσδιορισμένο ακαδημαϊκό προσανατολισμό, αναγνωρίσιμο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. υπογραμμίζει την πάγια θέση του για συνεργασία των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι βλέπει με θετικό πνεύμα την προσπάθεια κοινής πορείας των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως και παλαιότερα
είχε λάβει ανάλογες αποφάσεις, με στόχο τη συνεργασία και κοινή πορεία περιφερειακών ΤΕΙ. Καθώς πρόκειται για μια διαδικασία συναίνεσης, διαλόγου και συνεργασίας, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ακολουθώντας τις διεθνώς καθιερωμένες τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα, την εμπειρία και τα επιτεύγματα και των δυο συνεργαζόμενων πλευρών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ισχυρού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.


Ειδικότερα, το Τμήμα επισημαίνει τα παρακάτω:

1. Κατά την διαδικασία των συζητήσεων για την συγχώνευση, το Τμήμα πρότεινε τη μετεξέλιξη του σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών» -προκειμένου να μην θεωρείται ανταγωνιστικό του Τμήματος Μηχανικών H/Y & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - αλλά συμπληρωματικό του, που θα ενισχύσει την νεοσύστατη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, συμβατό με υφιστάμενα στην Ελλάδα και την Ευρώπη Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πρόκειται άλλωστε, για ένα λειτουργικό μοντέλο καθώς εφαρμόζεται ήδη στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών, όπου λειτουργούν από τη δεκαετία του 1980 δύο Τμήματα: ένα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και ένα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

2. Το Τμήμα έκρινε ότι η μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» μπορεί να υποστηριχθεί σε ικανό βαθμό από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει, στηριζόμενο και στο σημαντικό έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα. Εκπονήθηκε δε και τεκμηριώθηκε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με επιχειρήματα για τη βιωσιμότητα του και για τη δυνατότητα υποστήριξης του με τις ελάχιστες δυνατές προσθήκες σε μέλη ΔΕΠ. Συνοπτικά, η προτεινόμενη μετεξέλιξη αιτιολογείται επειδή:

Α) Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο και το ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχεί σε διεθνώς καθιερωμένο και αναγνωρισμένο, αυτοδύναμο γνωστικό πεδίο πολυτεχνικού επιπέδου.

Β) Οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές και ο εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές ανάγκες στο προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο για τις κατευθύνσεις της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ενώ προτάθηκαν άμεσες και εφικτές λύσεις για την ενεργοποίηση της απαραίτητης κατεύθυνσης σπουδών Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Γ) Τα μέλη του Τμήματος έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένο έργο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης με πλήθος ετεροαναφορών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

3. Η πρόταση μετεξέλιξής σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» είναι απόρροια του θετικού μας πνεύματος για ομαλή πρόοδο της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο υφιστάμενων ΑΕΙ, με σεβασμό στο έργο και την ακαδημαϊκή μας υπόσταση, από την οποία μεγάλος κερδισμένος θα είναι το νέο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του και η κοινωνία της Ηπείρου. Σε αυτή την διαδικασία, το Τμήμα μας συνεισφέρει με τα ακόλουθα επιτεύγματα:

• Το Τμήμα έχει προσπαθήσει σκληρά για την καλύτερη δυνατή στελέχωση του, παρά τις δύσκολες διαχρονικά συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα διαθέτει 14 μέλη ΔΕΠ, κάτι που το κατατάσσει από άποψη δυναμικότητος αμέσως μετά τα αντίστοιχα Τμήματα των κεντρικών ΤΕΙ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

• Όλα τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και η πλειονότητα τους είναι διδάκτορες Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή/και Μηχανικοί Η/Υ.

• Το Τμήμα έχει απονείμει περί τα 2.000 πτυχία στα 19 έτη λειτουργίας του, ενώ πολλοί από τους αποφοίτους του διαγράφουν σημαντική επαγγελματική πορεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

• Το Τμήμα υλοποιεί ήδη τον τρίτο κύκλο αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

• Το Τμήμα διαθέτει πολύ σημαντική εργαστηριακή υποδομή εκπαίδευσης, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 140 θέσεις εργασίας φοιτητών και ικανό αριθμό server για την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων.

• Το Τμήμα δραστηριοποιείται επιτυχημένα σε ανταγωνιστικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Το Τμήμα διαθέτει μακροχρόνιες συνεργασίες με πολλά Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

• Το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος διαθέτει σημαντική αναγνώριση από την διεθνή επιστημονική κοινότητα.

• Στο Τμήμα είναι θεσμοθετημένα και λειτουργούν 3 ερευνητικά εργαστήρια, με σημαντικές ερευνητικές υποδομές, τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και από άποψη προσέλκυσης συνεργατών υψηλού επιπέδου, όπου συνεργάζονται μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδάκτορες και στα οποία έχει διεξαχθεί και διεξάγεται έρευνα από επισκέπτες ερευνητές από Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία του εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. δεν αποδέχεται τον μετασχηματισμό του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών», με τον προσδιορισμό «Εφαρμογών» καθώς εκτιμά ότι αποτελεί αναίτια υποβάθμιση και καταστροφή πόρων.

Πιστεύουμε ότι για τη μετεξέλιξή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου σε πανεπιστημιακό Τμήμα, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια υλοποιήσιμη πρόταση, με σαφή ακαδημαϊκά κριτήρια που θα παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική του Τμήματος. Μια λύση που θα σέβεται το χαρακτήρα και την ιστορία των εμπλεκομένων ακαδημαϊκών μονάδων και θα δημιουργεί ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ήπειρο με ακόμη καλύτερες προοπτικές, προς όφελος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, της Εθνικής Οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών και της Περιφέρειας Ηπείρου. Μια τέτοια λύση είναι η δημιουργία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών στο campus της Άρτας, όπως επιγραμματικά τεκμηριώθηκε παραπάνω.

Ένα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, θα δώσει νέα ώθηση στην περιοχή της Ηπείρου ενισχύοντας το ερευνητικό δυναμικό της περιοχής, συνεισφέροντας σε νέες καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες και προσελκύοντας ικανούς φοιτητές και νέους επιστήμονες.ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθηγητή Κ. Γαβρόγλου (ΥΑ 192159/Ζ1/2017, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 586), αφού προηγήθηκε, με την παρουσία του, ανοιχτή εκδήλωση, με το ίδιο θέμα στις 31 Μαρτίου 2017. Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι παρακάτω:

• Ο καθηγητής Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

• Ο καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

• Ο καθηγητής Ανδρέας Φωτόπουλος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

• Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπύρος Γεωργάτος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,

• Ο καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας, Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου,

• Ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Ευριπίδης Γλαβάς,

• Ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Ιωάννης Γκανάς, και

• Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελής Κυπριανός.

Η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερεις φορές: α) την Τρίτη 10-10-2017 (Ιωάννινα), β) τη Δευτέρα 23-10-2017 (Ιωάννινα), γ) την Τετάρτη 22-11-2017 (Αθήνα) και δ) την Τετάρτη 20-12-2017 (Ιωάννινα). Στη δεύτερη και τρίτη συνεδρία συμμετείχε και ο κ. Υπουργός.

Ο διάλογος ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής διεξήχθη μέσα σε ένα καλά περιγεγραμμένο πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κυρίως: (α) τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου (υποδομές, ιστορικό ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων, προσφερόμενο εκπαιδευτικό-ερευνητικό έργο, απήχηση στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, προοπτική για το μέλλον), και (β) το στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων. Οι όροι αυτοί διαμόρφωσαν από την αρχή ένα πραγματιστικό κλίμα και προσανατόλισαν τη συζήτηση στην κατεύθυνση της εξεύρεσης ακαδημαϊκά ορθών και κοινωνικά επωφελών λύσεων.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω δεν αναιρούν την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας εκ μέρους της Πολιτείας και έκφρασης γνώμης από άλλα όργανα, ιδίως τα ανώτατα συλλογικά όργανα διοίκησης των δύο Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου της, η Επιτροπή συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία του ακαδημαϊκού ανάγλυφου της Ηπείρου και της σύνθετης κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας που το περιβάλλει, υιοθετώντας μια «από τη βάση» (bottom-up) προσέγγιση, λειτουργική αρχή της οποίας είναι η πεποίθηση ότι οι προγραμματικές συμπυκνώσεις στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό οικοσύστημα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμισή του, την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, και τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του.

Είναι πρόδηλο ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, εκτός από χώροι μέσα στους οποίους θεραπεύονται οι Επιστήμες και η Τεχνολογία, είναι επίσης φορείς με μεγάλη (ίσως τη μεγαλύτερη) οικονομική σημασία στην περιοχή. Πέραν αυτού, τα δύο ιδρύματα συνεισφέρουν με πολλούς τρόπους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και αποτελούν φυτώρια στελεχών για τις τοπικές επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Σε μια περίοδο όπου ο σημαντικότερος εθνικός στόχος είναι αυταπόδεικτα η ανάπτυξη, θεωρήσαμε αυτονόητο ότι η αναμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο είναι ένα ώριμο και αναγκαίο εγχείρημα που δεν μπορεί να βραδύνει.

Στο έδαφος του παραπάνω προβληματισμού, η Επιτροπή χρειάστηκε να υπερβεί μια «στατική» αντίληψη για τα πράγματα και να σκεφθεί συλλογικά με όρους προοπτικής. Αυτό αφορά πρωτίστως τη δημιουργία νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αρχικό πυρήνα προσωπικό και υποδομές που προέρχεται από το οικείο ΤΕΙ. Αφορά όμως εξίσου και δύο άλλα, κεφαλαιώδους σημασίας, ζητήματα: την ίδρυση διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός των ΑΕΙ (που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ) και το εγχείρημα της θεσμοθέτησης του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο μεταρρυθμίσεων που τροφοδοτούν και στηρίζουν η μία την άλλη.

Αντί να υιοθετηθεί η λογική των «εμβαλωματικών λύσεων», για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων σε νέα προγράμματα και προσωπικό, η Επιτροπή θεώρησε ορθότερο να προτείνει νέες δομές στη βάση ενός προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα και θα ολοκληρωθεί σε μια πενταετία. Πυρήνας αυτού του σκεπτικού είναι η εκτίμηση ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στο μέλλον και όχι σε συγκυριακά οφέλη. Πεποίθησή μας είναι ότι, εάν οι προτάσεις του Πορίσματος εφαρμοστούν με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο, σε μια πενταετία θα έχουμε επιτύχει την ακαδημαϊκή ώσμωση και ολοκλήρωση των ιδρυμάτων της Ηπείρου και όχι μόνο την κάλυψη των επειγουσών αναγκών τους.

Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να θεσμοθετηθούν οι αλλαγές που προτείνονται. Πιστεύουμε όμως ότι, πάνω από όλα, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη δυναμική που θα δημιουργηθεί στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό οικοσύστημα, η ενεργή συμμετοχή του οποίου θα είναι καθοριστική.


1. Βασικές διαπιστώσεις

Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ενσωμάτωση σε αυτά του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου. Σημαντική θεωρείται επίσης η διεύρυνση των υφιστάμενων Σχολών του Ιδρύματος με νέα γνωστικά αντικείμενα, που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ακαδημαϊκό ρόλο του, αναδεικνύοντάς το σε ένα ισχυρό Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και σε έναν πόλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή. Η ισχύς και η επιφάνεια που θα έχει το νέο ακαδημαϊκό Ίδρυμα δεν αφορά μόνο τη δημόσια εικόνα του και την καλώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητά του. Αφορά επίσης τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού-ερευνητικού έργου που θα προσφέρει, προς όφελος της κοινωνίας.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν, σήμερα, Τμήματα που διαθέτουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και Τμήματα που υπολειτουργούν, με υψηλό δημόσιο κόστος και αμφισβητήσιμη βιωσιμότητα. Με την ίδρυση των νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και την ενσωμάτωση σε αυτά του προσωπικού που υπηρετεί στο ΤΕΙ Ηπείρου, διευρύνονται ο διεπιστημονικός διάλογος και παγιώνονται οι ερευνητικές συνεργασίες. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημαντικές υποδομές που τώρα ανήκουν στο ΤΕΙ Ηπείρου. Σε βάθος πενταετίας, τα νέα Τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων θα αποκτήσουν την προσήκουσα ακαδημαϊκή δυναμική, αφού, βέβαια, ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και εξασφαλιστούν οι ανάλογες πιστώσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις και απόψεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κρίνουν ότι η ένταξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ θα πρέπει να υλοποιηθεί εφαρμόζοντας τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ΑΕΙ.

Για την εμπέδωση και ενίσχυση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία του σε δύο ισχυρές έδρες-campuses, που θα είναι, σε ορίζοντα πενταετίας, τα Ιωάννινα και η Άρτα.


2. Ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπ’ όψιν το γνωστικό πεδίο που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, το προσωπικό, τις υφιστάμενες υποδομές και πρωτίστως τον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, καταλήγουν στις εξής διαπιστώσεις- προτάσεις:

• Να ιδρυθεί Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των προκλινικών μαθημάτων και την κλινική άσκηση των φοιτητών. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο πανεπιστημιακό Τμήμα. Το νέο Τμήμα θα πρέπει να ενισχυθεί εξ αρχής με νέα μέλη ΔΕΠ.

• Να ιδρυθεί Τμήμα Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης, με παράλληλη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής βάσης του προγράμματος σπουδών του, ώστε να καλύπτει τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και σίτισης–κατάποσης, σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της ενίσχυσης στα μαθήματα των βασικών και κλινικών αντικειμένων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κλινική άσκηση των φοιτητών σε Νοσοκομεία και συναφείς Δομές. Το ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του υφιστάμενου Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα. Παράλληλα, το Τμήμα θα πρέπει να ενισχυθεί κατάλληλα με νέα μέλη ΔΕΠ για να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.

• Να ιδρυθεί Τμήμα Γεωπονίας, ενταγμένο σε νέα Σχολή Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης, που θα θεραπεύει κατ’ αρχήν τις κατευθύνσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η εξ αρχής ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Για την παροχή άρτιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα του Τμήματος τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν σημαντική , τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη, σε προοπτική πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση της νέας Σχολής.

• Να ιδρυθεί Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ.

• Να ιδρυθεί Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του ομώνυμου Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ.

• Να ιδρυθεί νέο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενταγμένο σε νέα Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ.

• Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Εντούτοις, σύμφωνα και με τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προτείνεται η ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, που θα ενταχθεί ως τρίτο Τμήμα στη Σχολή Επιστημών Αγωγής. Σήμερα, στα υφιστάμενα Τμήματα της Σχολής, υπάρχει η αναγκαία ακαδημαϊκή υποδομή και οι ανάλογες προϋποθέσεις (συναφή προπτυχιακά μαθήματα, μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση). Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνεται να ενταχθεί οικειοθελώς και σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε ένα εκ των τριών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε με την υφιστάμενη δομή και οργάνωση, είτε ως Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ωστόσο με ενδιαφέρον την πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών και συμβούλων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η πρόταση για την ίδρυση του νέου Τμήματος χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης ως προς την ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και την εκτίμηση του κατ’ ελάχιστον απαραίτητου ακαδημαϊκού προσωπικού. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνεται να ενταχθεί οικειοθελώς και σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με προτεραιότητα στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας μετά την ίδρυσή του, ή σε ομοειδές Τμήμα άλλου ΑΕΙ.

• Αν και δεν υπάρχει αντιστοίχιση με υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν να προγραμματιστεί, σε βάθος πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε η Σχολή να καλύψει όλα τα βασικά αντικείμενο που θεραπεύονται από αντίστοιχες πανεπιστημιακές Σχολές. Η ένταξη του εν λόγω Τμήματος θα επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία πυρήνων διεπιστημονικών συνεργασιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς το αντικείμενό του θα εντείνει τις συνέργειες και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των τριών υπαρχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.


3. Νέα ακαδημαϊκή οργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συμπερασματικά, η Επιτροπή προτείνει:

• Την ίδρυση δύο νέων Σχολών: α) της Σχολής Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα), και β) της Σχολής Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα).

• Την ίδρυση επτά νέων Τμημάτων, εκ των οποίων πέντε εντάσσονται σε υφιστάμενες Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δύο εντάσσονται στις νέες Σχολές: α) του Τμήματος Νοσηλευτικής (Ιωάννινα), β) του Τμήματος Λογοθεραπείας (Ιωάννινα), γ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Άρτα), δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα), ε) του Τμήματος Γεωπονίας (Άρτα), στ) του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα), και ζ) του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Ηγουμενίτσα).

• Την ίδρυση τριών νέων Τμημάτων, εξ αρχής, εκ των οποίων δύο εντάσσονται σε υφιστάμενες Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ένα εντάσσεται σε νέα Σχολή: α) του Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα), β) του Τμήματος Ειδικής Αγωγής (Ιωάννινα), και γ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα).

Με τον τρόπο αυτό, η νέα ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει εννέα (9) Σχολές και είκοσι πέντε (25) Τμήματα, αποκτώντας την εξής δομή (σημ.: με πλάγια γραφή αποτυπώνονται οι νέες Σχολές και Τμήματα):


(Α) Φιλοσοφική Σχολή:

• Τμήμα Φιλολογίας

• Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

• Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


(Β) Σχολή Θετικών Επιστημών:

• Τμήμα Μαθηματικών

• Τμήμα Φυσικής

• Τμήμα Χημείας


(Γ) Σχολή Επιστημών Υγείας:

• Τμήμα Ιατρικής

• Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

• Τμήμα Νοσηλευτικής

• Τμήμα Λογοθεραπείας


(Δ) Σχολή Επιστημών Αγωγής:

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

• Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

• Τμήμα Ειδικής Αγωγής


(Ε) Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών:

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

• Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

• Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας


(ΣΤ) Σχολή Καλών Τεχνών:

• Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

• Τμήμα Μουσικών Σπουδών


(Ζ) Πολυτεχνική Σχολή:

• Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

• Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών


(Η) Σχολή Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής:

• Τμήμα Γεωπονίας

• Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής


(Θ) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:

• Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Υπολογίζουμε, ότι για τη διασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματος θα απαιτηθούν τουλάχιστον 30-35 νέες θέσεις ΔΕΠ και 15-20 νέες θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, για τη στελέχωση εξ αρχής των νέων Τμημάτων.


4. Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να προχωρήσει παράλληλα με τις παραπάνω αλλαγές η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπενθυμίζεται, ότι ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα: α) Βιοεπιστημών, β) Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, γ) Υλικών και υπολογιστών, και δ) Ανθρωπιστικών Σπουδών.


5. Διετείς δομές κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου, το παραγωγικό δυναμικό και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, τις υφιστάμενες υποδομές, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Ίδρυμα και την εξειδίκευση του ακαδημαϊκού του προσωπικού, προτείνεται στο υπό ίδρυση Κ.Ε.Ε. να λειτουργήσουν, υπό τις προϋποθέσεις και οδηγίες που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εξής θεματικές ενότητες (με πλάγια γραφή αποτυπώνονται όσες προτείνεται να λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος):


Στα Ιωάννινα:

• Γαλακτοκομία – Τυροκομία (σε συνεργασία με το ΥΠ.Α.Α.Τ., αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων).

• Αγροτική και Κτηνοτροφική Παραγωγή (σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της Μονής Βελλά).


Στην Ηγουμενίτσα:

• Ιχθυοκαλλιέργειες – Ιχθυοκομία (σε συνεργασία με τον Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας).

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics (σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας).


Στην Πρέβεζα:

• Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις.

• Εξυπηρέτηση Θαλάσσιου Τουρισμού (σε συνεργασία με τις Μαρίνες Πρέβεζας και Ακτίου).


Στην Άρτα:

• Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες.


6. Λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις

Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα (περιλαμβανομένου του συγκροτήματος 72 κλινών του πρώην ΞΕΝΙΑ) και την Πρέβεζα, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν κατά τη θερινή περίοδο, τη διεξαγωγή των θερινών εκπαιδευτικών εξαμήνων (summer schools) καθώς και των θερινών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Erasmus+) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις.


Τα μέλη της Επιτροπής

Καθηγητής Γεώργιος Καψάλης Πρύτανης του Παν/μίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Αντιπρύτανης του Παν/μίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Ευριπίδης Γλαβάς ΤΕΙ Ηπείρου

Καθηγητής Ανδρέας Φωτόπουλος Αντιπρύτανης του Παν/μίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Ιωάννης Γκανάς ΤΕΙ Ηπείρου

Καθηγητής Σπύρος Γεωργάτος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πρόεδρος του ΕΣΕΚΑΑΔ

Καθηγητής Παντελής Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πατρών

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ