Αναρτήθηκε στις:11-11-17 14:20

Πρόσληψη τριών υπαλλήλων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη


Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό ανταποδοτικού χαραχτήρα και έρχονται να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη.

Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει με διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω Α.Σ.Ε.Π.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ