Αναρτήθηκε στις:06-10-17 12:23

Τρεις οι υποψήφιοι που διεκδικούν το αξίωμα του Πρύτανη στο ΤΕΙ Ηπείρου


Ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου, που θα αναδειχθούν από τις εκλογές, οι οποίες θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου.

Η θητεία της νέα Διοίκησης θα είναι τετραετής.

Για το αξίωμα του Πρύτανη υποψήφιοι είναι οι:

1. Αντωνιάδης Νικόλαος του Αναστασίου

2. Γκανάς Ιωάννης του Σωτηρίου

3. Τσίνας Αναστάσιος του Χρήστου

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις ανακηρύχθηκαν οι εξής:

1. Αγγέλης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη

2. Ζακοπούλου Βικτωρία του Σωτηρίου

3. Καραμάνης Κωνσταντίνος του Λουκά

4. Τάγκας Περικλής του Κωνσταντίνου

Στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν οκτώ Τμήματα σε τέσσερις γεωγραφικές έδρες, συνεπώς εκλέγονται τέσσερις Αντιπρυτάνεις, με τους εξής τομείς ευθύνης:

- Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,

- Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,

- Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και

- Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνον από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του.

proinoslogos.gr
img

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ